İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA VEKALETNAME

İsim Değişikliği Davasında Vekaletname konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararına yer verilmiştir.

İsim Değişikliği Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Bu nedenle isim değişikliği davasının avukat aracılığı ile açılabilmesi için, Noterden Avukata verilecek vekaletnamede özel yetki olması gerekmektedir. İsim değişikliği davası avukata verilen genel vekaletname ile açılmış dava ise, asil davacının duruşmaya katılıp davaya ve yapılan işlere onay vermesi gerekmektedir. Aksi durumunda dava red olunur.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA VEKALETNAME YARGITAY KARARI

İsim Değişikliği Davasında Vekaletname konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.

Ankara avukat