İşten Çıkarılınca Tazminat Nasıl Alınır | Ankara Avukat

İşten Çıkarılınca Tazminat Nasıl Alınır?

İşten Çıkarılınca Tazminat Nasıl Alınır?

Çalışan kişilerin her zaman işten çıkartılma durumları mümkün olabilmektedir. Hiç beklenmeyen anlarda işten çıkartılmak birçok işçinin karşılaştığı bir durumdur. Bu gibi durumlar ile karşılaşan ve işten çıkartılan işçilerin büyük çoğunluğu ne gibi yasal haklara sahip olduklarını bilmemektedir. Hukuk sistemimizde zamanaşımı kavramı oldukça önemli bir hak düşürücü kavramdır. İşten çıkartılan kişilerin yasalardaki zamanaşımına takılmadan haklarını alabilmesi için en kısa zamanda hukuki yollara başvurması gerekmektedir. Bir işyerinde bir yıldan fazla süre ile çalışmakta olan bir işçinin kendi isteği ile işten çıkartılması durumunda kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır. Alınabilecek olan kıdem tazminatı miktarı ise o işyerinde çalışılan süre ile alakalıdır.

Aylık olarak alınan brüt ücret üzerinden çalışılan yıl kadar bir hesaplama yapılmaktadır ve bu miktar kıdem tazminatı olarak ödenmektedir. Kıdem tazminatını almadan işçinin işveren tarafından sunulan hiçbir belgeyi imzalamaması gerekmektedir. Yasal bir hak olan kıdem tazminatının ödemesinin işveren tarafından yapılmaması durumunda hukuki yollara başvurulması mümkündür. Bu gibi süreçlerin yönetilmesinde avukat ve hukuk bürolarından yardım alınabilmektedir. İşverenin bir işçiyi hiçbir geçerli neden göstermeden çıkartmak istemesi durumunda bunu önceden işçiye bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu bildirim zorunluluğu İş Kanunu tarafından işçilere verilmiş bir haktır. Çalışılan iş yerindeki çalışma süresine göre işçinin işine son verilmeden iki ile sekiz hafta önceden haber verilmesi gerekmektedir. Yine iş Kanunda belirtilen hükümlere ve işçilere verilen haklara göre bu süre içerisinde iş aramak için işverenin izin vermesi gerekmektedir. Aksi durumlarda işverenin aniden işçiyi işten çıkartması ile işverenin ihbar tazminatı ödemesi gerekecektir. İşten aniden çıkartılma durumunda bu hakkın işverenden talep edilmesi gerekmektedir. İşverenin ihbar tazminatı ödememesi durumunda işçinin hukuki yollara başvurma hakkı bulunmaktadır. | İşten Çıkarılınca Tazminat Nasıl Alınır?

Kıdem Tazminatı İle Alakalı Yaşanılan Sorunlar Nelerdir? | İşten Çıkarılınca Tazminat Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı ile alakalı olarak ilk akla gelen soru bu tazminatın hak edilip edilmediği sorusudur. İşverenin ahlak ve iyi niyet kuralları dışında bir sebep ile işçisini işten çıkartması durumunda kıdem tazminatı ödemesi gerekmektedir. İşyerinde bir yıllık çalışmasını tamamlamış olan işçilerin işten çıkartılması durumunda kıdem tazminatı almaları mümkün olmaktadır. Bu durum dışında çalışanın işinden kendi isteği ile istifa ederek ayrılması kıdem tazminatı almasına engel olmaktadır. Ancak işçinin isteği ile işten ayrılması durumlarına bazı istisnalar bulunmaktadır.

Bunlar emeklilik, evlilik ve askeri görevlerdir. Bu nedenler ile işçilerin işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazandıkları yasalarda belirtilmiştir. İşçinin emekli olması durumu 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme koşullarını doldurması ile işten ayrılması sonrasında kıdem tazminatının alınması mümkündür. Bu durumdan sonra emekli olan kişiler yeniden çalışma hayatına girmek isteyebilmektedir. İşçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterlerini yerine getirmesi durumunda kendi isteği ile işten ayrılması olanağı bulunmaktadır. Bu duruma göre sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi yaş koşulu sebebi ile emeklilik kazanmamış olsa bile anılan yasa gerekçe gösterilerek işyerinden ayrılması ve kıdem tazminatı alması mümkündür. | İşten Çıkarılınca Tazminat Nasıl Alınır?

Ücretlerin Ödenmemesi Durumunda Çalışanın Hakları Nelerdir?

İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı bir nedenle feshedilmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bu duruma örnek olarak ve en çok karşılaşılan durum olan işçinin haklarının ödenmemesi ve çalışma koşullarının esaslı şekilde değiştirilmesi sorunları neden olabilmektedir. Özellikle ücretin ödenmemesi durumu işçi için haklı bir iş sözleşmesi fesih sebebi olmaktadır. Yüksek Mahkemeye göre işçinin hak ettiği ücretin hiç veya bir kısmının ödenmemiş olması durumu bu konuda oldukça önemli olmaktadır. | İşten Çıkarılınca Tazminat Nasıl Alınır?

1 SORULAR

  1. Ramis Bodur dedi ki:

    Kendi istegimle işten ayrılacam 15 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum tazminat hakkımın oldugunu biliyorum fakat işveren bu tazminatı nekadar sürede ödemek zorundadır.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri