Atla

İşten Çıkarılma Ve Kıdem Tazminatı


İşten Çıkarılma Ve Kıdem Tazminatı

İşten Çıkarılma Ve Kıdem Tazminatı

İşten Çıkarılma Ve Kıdem Tazminatı

 • İşveren işçiyi haklı bir sebep olmazsızın işten çıkarmışsa, İşçi HAKLI SEBEPTEN dolayı iş sözleşmesini fesih etmişse ve İşçinin o iş yerinde çalıştığı süre en az  1 yılı geçmişse kıdem tazminatına hak kazanmış olur.
 • Kıdem Tazminatı ödemesi yapılırken işçinin almış olduğu net ücretten yapılan hesaplama doğru değildir. Çünkü kanun gereği kıdem ve ihbar tazminatı  hesaplanırken çalışanın aldığı ücret brüt olarak hesaplanması gerekir.
      İŞTEN HAKSIZ ÇIKARILMA NEDİR
 •  İşverenin işçi ile belirli yada belirsiz iş sözleşmesini fesih hakkı olduğu gibi, İşçinin de yapılan haksız uygulamalar ve ücretlerinin alınmaması sebebiyle de haklı ve tek taraflı olarak fesih edebilir.
 • Haksız olarak İşverenin işten çıkarama sebeplerin başında performans düşüklüğü sebebiyle işten çıkarma ve yer değiştirmelerde bulunmasıdır. Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere yargıtay içtihatlarına göre performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarılma sadece bir bayanla olmayıp araştırma ve inceleme konusudur. Performans nedeniyle işten çıkarılma yazımızı okuyabilirsiniz.
 • Yine işveren 'ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması' başlığı altında işten çıkarma yoluna gitmektedir. Bu konu geniş olduğundan çoğu zaman açılan davalarda işveren işçinin bu kusurunu ispat etmek zorundadır.
 • İşverenin işçiye hakaret etmesi çeşitli haksız suçlamalarda bulunması da işçinin haklı olarak fesih hakkını kullanmak için bir sebepdir
 • İşçiye cinsel tacizde bulunulması, mobing uygulaması da ayrıca işçi için fesih sebebidir. Bu gibi davalar da ispat önemlidir. Bu davalar şahit ile ispatlanır.
 • İşçinin işveren tarafından haksız  suçlama ile işine son verilmesi durumunda, mutlaka iş mahkemesine hak ettiği tazminatları almak için dava açmalıdır. İş mahkemesine dava açılma durumunda mutlaka hukuk danışmanlığı yada avukat desteği almanızı tavsiye ediyoruz.

Yargıtay Kararı - İşten Çıkarılma Ve Kıdem Tazminatı

T.C. YARGITAY 7.Hukuk Dairesi Esas: 2015/1489 Karar: 2016/9160 Karar Tarihi: 25.04.2016 ÖZET: Somut olayda, bilirkişi raporunda SGK hizmet döküm cetvelindeki, yıl itibariyle, son bildirilen ücretler esas alınarak ihbar tazminatı hesabına esas ücretin tespiti yoluna gidilmiştir. Ancak hizmet döküm cetvelinin genel olarak incelenmesinde, ücretin aylara göre değişkenlik gösterdiği görülmektedir. SGK hizmet döküm cetvelindeki ücret, prime esas kazanç olması nedeniyle içinde, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ya da hafta tatili ücreti olabileceği gibi işyeri uygulaması olması durumunda primleri de içeren bir ücrettir. Dosyada bulunan ve işverence ibraz edilen kıdem ve ihbar tazminatı bordrosundaki ücrete davacı tarafça itiraz edilmemiş olup temyiz incelemesi yapılan birçok dosyada bu belgedeki ücret esas alınarak hesaplanma yapılmış verilen kararlar onanmıştır. Mahkemece kıdem ve ihbar tazminatı bordrosunda belirtilen ücret esas alınarak ihbar tazminatı alacağının hesaplanması gerektiğinin gözetilmemesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. (4857 S. K. m. 8, 32, 37) (818 S. K. m. 323)
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İşten Çıkarılma Ve Kıdem Tazminatı - Yorum
  MÜRÜVET ÜNAY -
  20 Ağustos 2016

  İşten Çıkarılma Ve Kıdem Tazminatı Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

  Cevapla
Yorum Bırak