İşten Çıkarılma ve Kıdem Tazminatı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kıdem Tazminatı  > İşten Çıkarılma ve Kıdem Tazminatı

İşten Çıkarılma ve Kıdem Tazminatı

İşten Çıkarılma ve Kıdem Tazminatı
  • İşveren işçiyi haklı bir sebep olmazsızın işten çıkarmışsa, İşçi HAKLI SEBEPTEN dolayı iş sözleşmesini fesih etmişse ve İşçinin o iş yerinde çalıştığı süre en az  1 yılı geçmişse kıdem tazminatına hak kazanmış olur.
  • Kıdem Tazminatı ödemesi yapılırken işçinin almış olduğu net ücretten yapılan hesaplama doğru değildir. Çünkü kanun gereği kıdem ve ihbar tazminatı  hesaplanırken çalışanın aldığı ücret brüt olarak hesaplanması gerekir.

İşten Haksız Çıkarılma Nedir?

  • İşverenin işçi ile belirli yada belirsiz iş sözleşmesini fesih hakkı olduğu gibi, İşçinin de yapılan haksız uygulamalar ve ücretlerinin alınmaması sebebiyle de haklı ve tek taraflı olarak fesih edebilir.
  • Haksız olarak İşverenin işten çıkarama sebeplerin başında performans düşüklüğü sebebiyle işten çıkarma ve yer değiştirmelerde bulunmasıdır. Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere yargıtay içtihatlarına göre performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarılma sadece bir bayanla olmayıp araştırma ve inceleme konusudur. Performans nedeniyle işten çıkarılma yazımızı okuyabilirsiniz.
  • Yine işveren ‘ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması’ başlığı altında işten çıkarma yoluna gitmektedir. Bu konu geniş olduğundan çoğu zaman açılan davalarda işveren işçinin bu kusurunu ispat etmek zorundadır.
  • İşverenin işçiye hakaret etmesi çeşitli haksız suçlamalarda bulunması da işçinin haklı olarak fesih hakkını kullanmak için bir sebeptir
  • İşçiye cinsel tacizde bulunulması, mobbing uygulaması da ayrıca işçi için fesih sebebidir. Bu gibi davalar da ispat önemlidir. Bu davalar şahit ile ispatlanır.
  • İşçinin işveren tarafından haksız  suçlama ile işine son verilmesi durumunda, mutlaka iş mahkemesine hak ettiği tazminatları almak için dava açmalıdır. İş mahkemesine dava açılma durumunda mutlaka hukuk danışmanlığı yada avukat desteği almanızı tavsiye ediyoruz. (İşten Çıkarılma ve Kıdem Tazminatı)

Yargıtay Kararı – İşten Çıkarılma Ve Kıdem Tazminatı

T.C. YARGITAY 7.Hukuk Dairesi Esas: 2015/1489 Karar: 2016/9160 Karar Tarihi: 25.04.2016 ÖZET: Somut olayda, bilirkişi raporunda SGK hizmet döküm cetvelindeki, yıl itibariyle, son bildirilen ücretler esas alınarak ihbar tazminatı hesabına esas ücretin tespiti yoluna gidilmiştir. Ancak hizmet döküm cetvelinin genel olarak incelenmesinde, ücretin aylara göre değişkenlik gösterdiği görülmektedir. SGK hizmet döküm cetvelindeki ücret, prime esas kazanç olması nedeniyle içinde, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ya da hafta tatili ücreti olabileceği gibi işyeri uygulaması olması durumunda primleri de içeren bir ücrettir. Dosyada bulunan ve işverence ibraz edilen kıdem ve ihbar tazminatı bordrosundaki ücrete davacı tarafça itiraz edilmemiş olup temyiz incelemesi yapılan birçok dosyada bu belgedeki ücret esas alınarak hesaplanma yapılmış verilen kararlar onanmıştır. Mahkemece kıdem ve ihbar tazminatı bordrosunda belirtilen ücret esas alınarak ihbar tazminatı alacağının hesaplanması gerektiğinin gözetilmemesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. (4857 S. K. m. 8, 32, 37) (818 S. K. m. 323) (İşten Çıkarılma ve Kıdem Tazminatı)

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor