İşten Çıkarma Kıdem İhbar Tazminatı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İşten Çıkarma Kıdem İhbar Tazminatı

İşten Çıkarma Kıdem İhbar Tazminatı

İşten Çıkarma Kıdem İhbar Tazminatı

İşten Çıkarma Kıdem İhbar Tazminatı

A. İŞTEN ÇIKARILMA KIDEM İHBAR TAZMİNATI, B. İŞTEN ÇIKARILMA VE TAZMİNAT HAKKI YARGITAY KARARI: İŞTEN ÇIKARILMA KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  • YARGITAY KARARI : 9.Hukuk Dairesi Esas:  2010/41668 Karar: 2011/247 Karar Tarihi: 25.01.2011 ÖZET: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, izin, genel tatil, hafta tatili, ilave tediye, fazla çalışma ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Somut olayda dosya kapsamından davalı işyerinde yedi on sekiz saatleri arasında çalışıldığı, ayda iki pazar çalışması yapıldığı anlaşılmaktadır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının yaptığı pazar çalışması hafta tatili olarak hesaplanmasına karşın ayrıca bu çalışmanın yedi buçuk saatlik kısmı fazla çalışma olarak değerlendirilerek fazla çalışma alacağı hesaplanmıştır. Bu şekilde hesaplama yapılması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay Kararı – İşten Çıkarma Kıdem İhbar Tazminatı

  • T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2009/17950 Karar: 2009/19553 Karar Tarihi: 06.07.2009
  • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ DAVASI – İŞE İADE İSTEMİ – İSPAT YÜKÜ – GÜVENLİK HİZMETİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN BAŞKA BÖLÜMDE DEĞERLENDİRME OLANAĞI BULUNMAMASI – DAVANIN REDDİ GEREĞİÖZET: Somut olay feshin geçersizliği davasına ilişkindir. İşverenin güvenlik hizmetinde çalışan işçileri başka bölümde değerlendirme olanağı da bulunmamaktadır, işverenden diğer bölümlerde süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin iş sözleşmelerini feshetmesi ve bu işçiler yerine güvenlik hizmetinde çalışan işçilerin değerlendirilmesi düşünülemez. Bu şekildeki bir değerlendirme istihdam fazlası olan işçi yerine, diğer bir işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesini gerektiren bir değerlendirme olur ki bu doğru gerekçe değildir. İşten Çıkarma Kıdem İhbar Tazminatı

0 Yorum

Yorum Bırak