İstihdam Edenin Sorumluluğu Tazminat Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İstihdam Edenin Sorumluluğu Tazminat Davası

İstihdam Edenin Sorumluluğu Tazminat Davası

İstihdam Edenin Sorumluluğu Tazminat Davası

İstihdam Edenin Sorumluluğu Tazminat Davası

ALACAK DAVASI – İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ – EŞİT DAVRANMA İLKESİNİN TÜM HUKUK ALANINDA GEÇERLİ OLDUĞU.

İŞVERENİN İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİ ARASINDA HAKLI VE OBJEKTİF BİR NEDEN OLMADIKÇA FARKLI DAVRANMAMASI GEREKTİĞİ – İŞVERENİN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI DAVRANDIĞI.

ÖZET: 4857 sayılı yasadaki asıl işverenin, kanundan, iş sözleşmesinden ve alt işverenin taraf olduğu TİS’den doğan yükümlülüklerden sorumlu tutulması şeklindeki düzenleme asıl işverenin sorumluluğunun genişletilmesi olarak değerlendirilmelidir.

Eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olup, iş hukuku bakımdan işverene işyerinde çalışan işçileri arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklemektedir.

Davacının mesaisinin bir kısmını asıl işverenin işinde geçirdiğinden asıl işveren işçilerinin ücret düzeyine göre işverenin eşitlik ilkesine aykırı davrandığının kabulü gerekmektedir.

Keza asıl işveren asıl işveren ilişkisinde muvazaa bulunmamakta ise de; davalı işveren asıl işin bir kısmını alt işverene vererek alt işveren işçileri ile kendi işçileri arasında farklı ücret ödemesi yoluna gitmiştir.

İstihdam Edenin Sorumluluğu Tazminat Davası Yargıtay Kararı

Davacının mesaisinin bir kısmını asıl işverenin işinde geçirdiğinden asıl işveren işçilerinin ücret düzeyine göre işverenineşitlik ilkesine aykırı davrandığının kabulü gerektiği ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve yasa yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı davalı vekilinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir.

Davacı vekili asıl davada; davalıların maliki, sürücüsü, zorunlu trafik sigortacısı olduğu aracın müvekkilinin yolcusu olduğu araca çarpması sonucu meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında müvekkilinin sakat kaldığını, davalı sürücünün ceza dosyasında 6/8 oranında kusurlu bulunduğunu, kazadan önce hastanede temizlik görevlisi olduğunu, kazadan sonra sigortalı işini kaybettiğini,
Davalı sürücü … davalı …’nin işyerinde çalıştığından davalı …Ş.’nin istihdam edenin sorumluluğuhükümlerine göre sorumlu olduğunu beyanla, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 35.000 TL geçici ve sürekli işgöremezlik, 1.000 TL tedavi gideri, 20.000 TL manevi tazminatın (davalı … şirketi manevi tazminattan sorumlu değil)
Kaza tarihinden işleyecek ticari faiziyle davalılardan tahsilini, birleşen davada; davalının işyerinde çalışan sürücünün kullandığı aracın kırmızı ışıkta geçerek müvekkilinin yolcusu olduğu araca çarpması sonucu müvekkilinin sakat kaldığını, elem çektiğini, kazadan önce hastanede temizlik görevlisi olduğunu,
Davalının istihdam edenin sorumluluğu hükümlerine göre sorumlu olduğunu beyanla, 25.156 TL maddi, 20.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiştir

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor