Atla

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye, İhtarname


İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye, İhtarname

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye, İhtarname

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye, İhtarname

      İŞYERİ İHTİYACI SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASI NASIL AÇILIR
 • Dava taşınmazın bulunduğu yer veya davalının yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesinde görülür.
 • Kiralayan veya kiralayan durumunda olmayan malik ancak kendisinin, eşinin ve çocuklarının işyeri ihtiyacı için kira sözleşmesinin bitiminde dava açabilir.
 •  Davacının, ihtiyaç iddiasının gerçek, samimi ve zorunlu olduğunu kanıtlaması gerekir.
 •  İşyeri ihtiyacı nedeniyle açılan davalarda kiralananın, hali hazır durumu ile veya mimari projeyi gerektirmeksizin basit bir tadilatla ihtiyacı karşılaması gerekir.
       İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI AÇMA ŞARTLARI
 •  İşyeri ihtiyacına dayalı olarak açılan tahliye davalarında ihtiyaçlının kirada olması halinde ihtiyacın varlığının kabulü için ihtiyaçlının ya tahliye tehdidi altında bulunması veya kiralananın yapılacak iş için daha üstün nitelikte olması, en azından halen iş yapılan yerle eşdeğer nitelikte bulunması gerekir.
 • Eşdeğerlik durumu varsa mülkiyet hakkına üstünlük tanınmalıdır. Bu iki halden birisinin varlığı ihtiyacın kabulü için yeterlidir. Her iki halin birlikte olması gerekmez.
 •  Davanın kira akdinin hitamını takip eden bir ay içinde açılması gerekir. Daha önce veya bir aylık dava açma süresi içinde tahliye iradesi kiracıya bildirilmişse bu irade açıklaması süreyi koruyacağından bu bildirimi takip eden dönemin sonuna kadar dava açma hakkı saklı tutulmuş sayılır.

İŞYERİ İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE İHTARNAMESİ NASIL YAZILIR ÖRNEĞİ

 • İhtarnamae noterlik kanalı ile çekilmelidir.Konu olarak Mesken İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtarı olarak yazılır.
 • Açıklamalar kısmında '.../… tarihli Kira Sözleşmesi uyarınca … Caddesi … Sokak … No'lu müvekkilime ait taşınmazda kiracısınız. Aylık kira paranız …TL.'dir.  Halen ikamet ettiğiniz taşınmaza müvekkilimin kızının ihtiyacı vardır. Müvekkilimin kızının ataması ... Okulu'na çıkmıştır.  Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı, kira süresinin bitim tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren sözleşmeyi yenilemeyecektir. Kiralananı tahliye etmenizi,Aksi halde İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası açacağız.' açıklayıcı bilgiler yazılır.
 • İhtar çekildikten sonra çekil ihtarın aslı ile notere tekrar müracaat edilerek tebliğ şerhinin alınması gerekmektedir.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • BERNA ALTUNKESER -
  5 Ağustos 2016

  Hak gelince batıl gider.

  Cevapla
Yorum Bırak