İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi ve Davası | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi ve Davası

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi ve Davası

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi ve Davası Nasıl Açılır? Maliğin ihtiyaçları sebebiyle tahliye ihbarı göndermesi durumlarında açılan davalar 6098 sayılı olan Türk Borçlar Kanunu’nun Konut ve Çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin dava yolu feshi başlığı altında belirtildiği gibi açılmaktadır.

Bu aşamada ihtiyaç sebebiyle kiraya verilen işyerlerinin tahliye edilmesi talebi için bazı unsurlara dikkat edilmesi gerekir. İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi ve Davası şartları ise:

 • Kiraya vermiş olan malikin kendisinin, eşinin, çocuklarının ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bu işyerini kullanma zorunluluğu varsa kiracının tahliyesi için yasal hakkı bulunmaktadır.
 • Doğum gibi durumlarda gerçekleşmesine henüz zaman olan konularda ise tahliye yapılması mümkün değildir.

İşyeri İhtiyacı için Tahliye Davası Nasıl Açılır?

İşyeri sahibinin ailesi ya da kendisinin ihtiyaçları sebebiyle iş yerine kira sözleşmesi bitmeden ihtiyacını olduğunu belgelemesi gerekir. Bu aşamada ihtiyaç halinin belgelenmesi durumunda dava açmaya gerek kalmayabilir.

Ancak davanın seyri ya da gerekli olup olmadığı dava konusuna bağlı olarak değişebilir. Kiracı şu sebeplerle evi tahliye edebilir:

 • Mal sahibinin ya da ailesinin taşınmaza ihtiyaç duyacağı olaylar yaşanmış ise,
 • Taşınmaz yeniden inşa edilecek ya da tadilata sokulacaksa,
 • Kiranın kiralayan kişiye tahliye taahhüdü vermiş olduğu durumlarda,
 • Kira bedellerinin kiracı tarafından ödenmemiş olması durumunda,
 • Kiracının aynı bölgede oturmaya elverişli farklı bir konutunun bulunması halinde tahliye talebi oluşturulabilir.

İşyeri İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İşyeri ihtiyacı sebebiyle tahliye dilekçe örneği yazarken avukattan destek alınabilir. İhtarname noterlik aracılığı ile çekilmelidir. Bu ihtarname kısmında ‘’mesken ihtiyacı sebebiyle tahliye ihtarı’’ yazılmalıdır.

Tahliye davaları taşınmazın bulunduğu yer olan ya da kiracının ikamet ettiği bölgedeki Sulh Mahkemeleri aracılığı ile açılmaktadır. Bu aşamada taşınmazı kiralayan kişi, kiracının işyeri ya da evden çıkmasını talep edebilir.

Bunun reddedilmesi durumunda kiracıya yalnızca geçerli durumlarda dava açılabilir. Bu noktada kiralayan kişinin kendisinin ya da ailesinin bu taşınmaza ihtiyacının olduğunu kanıtlamaları gerekmektedir. Ardından uygun ve mahkeme uslubuna uygun bir dilekçe ile dava için başvuru yapılabilir. Bu noktada kiralayan kişinin sebeplerinin samimi olması gerekir.

Tahliye Davası taşınmazın olduğu yer veya davalının ikamet ettiği yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde görülür. | İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi ve Davası

Kiralayan veya kiralayan durumunda olmayan sahip ancak kendisinin, eşinin ve çocuklarının işyeri ihtiyacı için kira sözleşmesinin son bulması durumunda dava dilekçesi ile mahkeme başvuru yaparak dava açabilir.

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası Nasıl Açılır?

İşyeri kendisi ve ailesi için ihtiyaç nedeniyle dava açılmasının en önemli şartı, ihtiyaç halinin ispat ederek idaanın ise gerçek samimi ve zorun olması gerekmektedir.

İşyeri ihtiyacı nedeniyle açılan davalarda kiralananın, hali hazır durumu ile veya mimari projeyi gerektirmeksizin basit bir tadilatlar ihtiyacı karşılaması gerekir. | İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi ve Davası

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası Şartları Nelerdir

Kiracı, ancak şu sebeplerle tahliye edilebilir:

 • Mal sahibinin veya ailesinden bir ferdin söz konusu taşınmaza olan haklı ihtiyacı,
 • Taşınmazın yeniden inşa ya da imar edilmesi, tadilata sokulma zorunluluğu,
 • Kiracının kiralayana bir “tahliye taahhüdü” vermiş olması, (Kiracının belirli bir tarih için kiralayana karşı kayıtsız ve şartsız olarak kiralanan şeyi tahliye edeceğine dair taahhütte bulunmasıdır. Yazılı olması gerekir).
 • Kira bedelinin kiracı tarafından zamanında veya hiç ödenmemesi durumunda kiralayanın iki defa ihtarname göndermiş olması, akabinde borcun ödenmesi için 30 günlük ek süre verilmiş ancak buna rağmen kira borcunun ödenmemesi,
 • Kiracının aynı ilçe/belde sınırları içerisinde oturmaya elverişli başka bir konutunun bulunduğunun öğrenilmesi neticesinde mal sahibinin iyi niyete dayanan bir tahliye talebinde bulunması.

Diğer makaleleri okumak ve dava açma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi Nasıl Yazılır Örneği

İhtarnamae noterlik kanalı ile çekilmelidir.Konu olarak Mesken İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtarı olarak yazılır.

Açıklamalar kısmında ‘…/… tarihli Kira Sözleşmesi uyarınca … Caddesi … Sokak … No’lu müvekkilime ait taşınmazda kiracısınız. Aylık kira paranız …TL.’dir.  Halen ikamet ettiğiniz taşınmaza müvekkilimin kızının ihtiyacı vardır.

Müvekkilimin kızının ataması … Okulu’na çıkmıştır.  Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı, kira süresinin bitim tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren sözleşmeyi yenilemeyecektir. Kiralananı tahliye etmenizi,Aksi halde İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası açacağız.’ açıklayıcı bilgiler yazılır.

İhtar çekildikten sonra çekil ihtarın aslı ile notere tekrar müracaat edilerek tebliğ şerhinin alınması gerekmektedir. | İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi ve Davası

4.373 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp