İtalya Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz | Ankara Avukat, Boşanma Avukatı, Miras Avukatları Ankara

Ankara Avukat

ANASAYFA

İtalya Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz

İtalya Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz

İtalya, Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz, İtalya, Avusturya gibi ülkelerde boşanan Türk vatandaşlarının boşanma işlemlerinin tanınması ülkemiz hukukuna göre birtakım şartlar gerektirmektedir.

Türk vatandaşları ister bir yabancıyla isterse de Türk vatandaşıyla evli olunsun yurtdışında gerçekleştirilen boşanma işleminin ülkemiz hukuk sisteminde ve idari işlerinde geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılarak yurtdışı boşanma kararlarının Türk mahkemelerince kabul edilmesi gerekmektedir.

İtalya, Avusturya boşanma tanıma tenfiz davaları ülkemize gelmek zorunda kalmadan bu alanda hizmet veren avukatlık ofisleri sayesinde açılabilmekte ve vekalet vererek takibi yapılabilmektedir.

2017 yılında getirilen düzenlemelerle yurtdışı boşanma kararlarının artık dava açılmadan ülkemizde kabul edilmesi öngörülse de bu alanda gerekli kanuni düzenlemeler tamamlanmadığından konsolosluklara boşanma kararlarının teslimi herhangi bir hukuki sonuç doğurmamakta ve Türk vatandaşları ülkemizde dava açarak boşanmalarının tanınmalarını gerçekleştirmektedir.

İtalya Avusturya Boşanmada Tanıma Davası Nedir?

Yurtdışında boşanmanın Türkiye’de tanınması KHK ile yurtdışında kesinleşmiş boşanma kararlarının ülkemizde tanınması için açılan tanıma davası; yurtdışındaki boşanma işleminin ülkemiz sınırlarında da aynen ya da kısmen geçerli olmasını sağlayan Türk mahkemeleri tarafından verilen boşanma işleminin kabul edilerek onaylanmasıdır.

Yurtdışında boşanma kararları için tanıma davası açılmadığı takdirde hem nüfusta evli görünmeye devam edilecek hem de miras, mal paylaşımı gibi konularda boşanılsa bile diğer eşin hukuki hakları boşanma tanınmadığından geçerli olacaktır.

İtalya Avusturya Boşanmada Tenfiz Davası Nedir?

Boşanma kararıyla birlikte yurtdışında verilen nafaka, mal paylaşımı, velayet, tazminat kararı gibi hakların ülkemiz sınırlarında geçerli olabilmesi ve devletin yaptırım gücünü kullanarak bu kararları ifa edebilmesi için açılması zorunlu olan dava çeşidine tenfiz davası denir.

Tenfiz davası tanıma davasıyla birlikte açılabilmekle birlikte konuları bakımından farklılıklar mevcuttur. Tanımada boşanmanın kabul edilmesi amaçlanırken tenfiz davasında boşanmayla birlikte elde edilen hukuki sonuçların Türk mahkemelerinde aynen ya da kısmen kabul edilerek işlemlerin ülkemizde de hukuki sonuç doğurmaları amaçlanmıştır.

İtalya Avusturya Tanıma ve Tenfiz Davası Nasıl Açılır?

Tanıma ve tenfiz davası açarak yurtdışında boşanma 2019 kararının ülkemizde de onaylanması için yurtdışı boşanma kararının kesinleşmiş olması öncelikli konular arasındadır. Daha sonra ülkemiz mahkemelerine başvurarak tanıma ve tenfiz dava dilekçesinin mahkemeye sunulması ve gerekli belgelerin de dilekçeye eklenmesi suretiyle dava açılmaktadır.

Tanıma ve tenfiz davası açmak için ülkemize gelmeye gerek olmamakla birlikte davanın hızlı bir şekilde sonuçlanması için diğer eşin adresinin bilinmesi önem arz eder. Özellikle boşanılan eşin yurtdışında yaşıyor olmaya devam etmesi tebligat işlemlerini yavaşlatacağından davanın etkin bir şekilde çözümü için eşlerin irtibatı kopmadan önce dava açılmasında fayda vardır.

Tanıma ve tenfiz davası açılması için;

  • Yabancı ülke boşanma kararının aslı,
  • Boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair apostille belgesi veya şerhi,
  • Boşanma kararının Türkçeye yeminci tercümanca tercümesi ve bu tercümenin noter ya da konsolosluktan onaylanması,
  • Pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopileri,
  • Avukata vekalet belgesi verilmesi ve tanıma ve tenfiz davası açılabileceğine dair bu vekaletnamede yetki

Şeklinde belgelerle birlikte dava dilekçesi mahkemeye sunularak açılmakta ve diğer eşe de tebligat yapılması akabinde kısa süre içinde dava sonuçlandırılmaktadır.

İtalya Avusturya Tanıma ve Tenfiz Davası Nerede Açılır?

Tanıma ve tenfiz davalarında görevli mahkeme genel anlamda asliye hukuk mahkemeleri olmakla birlikte aile mahkemeleri yurtdışı boşanma kararlarının tanıma ve tenfiz davalarına bakmakla görevlidir. Yetkili mahkeme konusunda ise 3 durum söz konusudur:

  • Yurtdışında boşanılan eşin ülkemizde yerleşim yeri mevcut ise o yerleşim yerindeki aile mahkemesi,
  • Yurtdışında boşanma kararı aldırılan eşin yerleşim yeri yok ise nüfusa kayıtlı olduğu yer aile mahkemesi,
  • Yerleşim yeri veya ikameti boşanılan eşin ülkemizde hiç olmamışsa Ankara, İzmir, İstanbul aile mahkemeleri

Tanıma ve tenfiz davasında yetkili kılınan mahkemelerdendir.

İtalya Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz

Tanıma ve tenfiz davası italya veya Avusturya’da yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları hukuki sorunlarını çözmek nedeniyle yaşadıkları mahkemeye başvuru yaparak almış oldukları yabancı mahkeme kararının kesinleşmesi halinde Türkiye’de de hukuki sonuç doğurması ve geçerli hale gelmesini sağlamak adına açılan davalardır.

Yabancı mahkeme kararları boşanma, vasiyet, miras, vasilik yada çekişmeli davalar dışında, çekişmesiz açılan yargı davalar sonucu verilmiş ve kesinleşmiş bunun sonucu olarak icra kabiliyeti özelliği kazanmış bağlayıcı olan tüm kararlar ile hakem kararları da tanınması ve tenfiz edilmesi mümkündür.

Tanıma ve tenfiz, yabancı memlekette alınmış kararın Türkiye de uygulama gereği, yani geçirli hala gelme yada getirilme için ülkeler arasında yapılan anlaşmalar gereği uzun yargılama yapmadan kararların geçerli hale getirilmek istenmiştir.

Yeni çıkan değişik kanun maddeler ile daha kolaylaştırılmaya çalışılsada, eşlerin birbirlerinde kopması veya bir daha bir araya gelememesi sebebiyle, nüfusa yapılan müracaatlar boşanmış eşlerin beraber başvuru yapma zorunluluğu nedeniyle yerine getirilememektedir.

İtalya ve Avusturya Türklerin yoğun yaşadığı ve ülkemizden geniş göç almış ülkelerdendir. Dolayısıyla bu sorun bu ülkelerde de yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı açık ve nettir. Diğer makalelerde net olarak belirtmemize rağmen burada kısaca bahsedilmiştir.

İtalya Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz Avukat ve Danışma

Tanıma ve tenfiz, edilmesi dava konusuna göre görevli mahkemeye dilekçe ile başvuru yapılarak dava açılması ile olmakadır.

Örneğin yabancı mahkemeden boşanmaya dair alınmış karar var ise Türkiye de dava Aile Mahkemesinde açılır. Eğer kararda icra edilecek husu nedeniyle tenfiz kararı istenirse görevli mahkeme olan Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Tenfiz davası açılırken şu kurala dikkat edilmesinde fayda vardır. Tenfiz davası açılmada en önemlikural hukuki faydasının bulunmasır.

Tanıma ve tenfiz davasında görevli mahkemenin belirlenmesi ile açılan davanın hangi yerde yetkili mahkemeye açılacağı kuralının belirlenmeside şu şekilde yapılmaktadır.

Dava açan kişilerin Türkiyedeki mernis adres kayıt sistemindeki kayıtlı olduğu adres olmaktadır. Eğer mernis adres kayıtı yoksa, özel düzenleme ile belirlenen 3 büyük şehir olan Ankara,  İstanbul ve İzmir illeridir.

Makalede İtalya Avusturya Boşanma Tanıma Tenfiz konuları işlenmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Tanıma Ve Tenfiz Davası ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

104 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SOR

 

Telefon WhatsApp