İtirazın İptali Davası Zamanaşımı Süresi

 

Yargıtay Kararı – İtirazın İptali Davası Zamanaşımı Süresi

T.C. YARGITAY

6.Hukuk Dairesi
Esas: 2015/6101
Karar: 2015/9172
Karar Tarihi: 27.10.2015

İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI – DAVALI BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLEN ÖDEME EMRİNE GÖRE ALTI AYLIK SÜRE GEÇİRİLDİKTEN SONRA DAVANIN AÇILDIĞI – MAHKEMECE SÜRE YÖNÜNDEN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Davalı borçluya 06/02/2014 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine göre son ödeme günü 10/03/2014 olup davacı vekili anılan altı aylık süre geçirildikten sonra 13/11/2014 tarihinde davayı açmıştır. Mahkemece süre yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenerek karar verilmesi isabetsiz olup kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

 

Ankara Avukat