İzale-i Şuyu Davaları Dilekçesi Örneği | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

İzale-i Şuyu Davaları Dilekçesi Örneği

İzale-i Şuyu Davaları Dilekçesi Örneği

İzale-i Şuyu Davaları Davası

İzale-i Şuyu Davaları Dilekçesi Örneği, Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın; taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları görürler. Hukuki bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir.

Paylaşmayı isteme hakkı, hukuki bir işlemle en çok on yıllık süre ile sınırlandırılabilir. Taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmeler, resmi şekle bağlıdır ve tapu kütüğüne şerh verilebilir. Paylı veya elbirliği mülkiyeti şeklinde tescilli taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi amacıyla açılan davalara izale-i şüyu ( ortaklığın giderilmesi ) davası denir. Örneğin babanızın vefatı neticesinde bir daire ya da apartman ya da arsa, tarla miras kaldı. 4 kardeşsiniz ve bu gayrimenkulün satılmasını isteyen var karşı çıkan da var.

Tüm mirasçılar onaylamadan satışı mümkün değil. Bu durumda satışı isteyen kişi izale-i şüyu davası açar ve mahkeme yolu ile satış yapılır. Satış bedeli de mirasçılara veraset ilamındaki paylarına göre dağıtılır. Bu tür davalar genellikle anlaşma ile sonuçlanmaktadır. Çünkü mirasçılar, gayrimenkulün mahkeme yolu ile satışının ( açık arttırma ) zararlı bir satış olacağını düşünürler ve aralarında anlaşırlar.

İzale-i Şuyu Davaları Davası -Dilekçesi Örneği

… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                          :

TC KİMLİK NUMARASI             :

 ADRES                                           :

 VEKİLİ                                                      :

ADRES                                                   :

DAVALILAR                                 :

ADRESİ                                         :

KONU                                               : Taşınmazdaki İzale-i Şuyu Davaları Davası Paydaşlığın Giderilmesi İsteminden  ibarettir.

AÇIKLAMALAR                           :

1- Müvekkilimiz……………………………………………..devamı müvekkilimiz açısından çekilmez hale gelmiştir.

2- Taşınmazın ……………………………………………………………. ittifak etmektedirler. (EK 4)

3- ……………………………………….

HUKUKİ NEDENLER                  :

HUKUKİ DELİLLER                    : …/ …/ … tarihli tapu kaydı, …/ …/ … tarihli …   bankası kredi sözleşmesi, …/ …/ … tarihli  adet fatura     ve …/ …/ … tarihli beş adet fatura

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda a…………………………..aygıyla talep ederiz. …/ …/ …

 Davacı Vekili Av.

 EKLER:        1-

                     2- Bir adet onaylı vekaletname örneği

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri