Avukat & Arabulucu Hatice Şirin Sağlam

Avukat & Arabulucu Hatice Şirin Sağlam

ARABULUCU&AVUKAT : 2017 Yılında Türkiye Barolar Birliğinindüzenlediği HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK EĞİTİM PROGRAM Sertifikasını alarak, Arabuluculuk Daire Başkanlığı Siciline Kayıt olmuştur.


23.02.2004 tarihinde Konya Barosu 23.02.2004 tarihinde Konya Barosu Yönetim Kurulu kararı ile avukatlık ruhsatnamesini almıştır.

15.05.2004 tarihinde hukuk bürosu ortağı avukat olarak mesleki faaliyetine başlamıştır.

10.08.2013 tarihinde Ağrı Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık faaliyetine başlamıştır.

2016 tarihine kadar çeşitli bölümlerde olarak görev yapmıştır.

Halen Ankara Barosu'na kayıtlı olarak İlkay Hukuk Bürosu Genel davalar departmanı sorumlu avukatı olarak görev yapmaktadır.

Avukat Hatice Şirin Sağlam, ilkay hukuk bürosunda Aile Hukuku, Tazminat hukuku ve Miras hukuku dava konuları ile ilgilenmektedir.

  • 2004 tarihli Noterlik Belgesi
  • Konya Barosu Cmk Eğitim Semineri Katılım Sertifikası
  • Ağrı Barosu Cmk meslek içi eğitim semineri sertifikası
  • Ağrı Barosu Aile hukuku ve Mal rejimleri semineri Katılım Sertifası
  • Ağrı Barosu HMK getirilen yenilikler –İstinaf Semineri Katılım Sertifikası
  • Arabuluculuk Sertifikası

Görüşler

Sorular

CEVAP