Avukat & Arabulucu Hatice Şirin Sağlam

Avukat & Arabulucu Hatice Şirin Sağlam

ARABULUCU&AVUKAT : 2017 Yılında Türkiye Barolar Birliğinindüzenlediği HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK EĞİTİM PROGRAM Sertifikasını alarak, Arabuluculuk Daire Başkanlığı Siciline Kayıt olmuştur.

boşanma avukat hatice şirin sağlam


23.02.2004 tarihinde Konya Barosu 23.02.2004 tarihinde Konya Barosu Yönetim Kurulu kararı ile avukatlık ruhsatnamesini almıştır.

15.05.2004 tarihinde hukuk bürosu ortağı avukat olarak mesleki faaliyetine başlamıştır.

10.08.2013 tarihinde Ağrı Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık faaliyetine başlamıştır.

2016 tarihine kadar çeşitli bölümlerde olarak görev yapmıştır.

Halen Ankara Barosu'na kayıtlı olarak İlkay Hukuk Bürosu Genel davalar departmanı sorumlu avukatı olarak görev yapmaktadır.

boşanma avukatı hatice şirin sağlam

AİLE HUKUKU VE GENEL DAVA DEPARTMAN (YÖNETİCİ)

Avukat Hatice Şirin Sağlam, uzun yıllardır tecrübe edindiği, Özel hukuk, Aile Hukuku ve Miras Hukuku alanlarına yoğunlaşmış İlkay hukuk bürosunda bu departmanlarda yönetici avukat olarak hizmet sunmaktadır.

Aile hukuku alanında boşanma davaları, mal rejimi, kadın ve çocukların korunması ile ilgili koruma kararlarının hukuk ve ceza boyutları, velayet, evlat edinme, tazminat ve nafaka konularında branşlaşmış avukat ve yardımcı personelleri ile sorumlu yönetici olarak görev yapmaktadır.

Miras hukuk alanında mirasın reddi, vasilik, miras sözleşmeleri, tapu iptal davaları konularında ayrıca dava takibi yapmaktadır.

Aile hukuku kapsamında, boşanma davaları, anlaşmalı boşanmanın şartları, mal rejimi, velayet, nafaka, evlat edinme, koruma kararlarının alınması ve uygulanması, Evlilik birliğinde edinilen malların korunması, tedbir kararları

Miras hukuku kapsamında, sözleşmeler, evlilik sözleşmesi, vasiyetname sözleşmeleri, ölünceye kadar bakım sözleşmeleri, mirasın reddi ve sonuçları, vasiyetin açılması tenfizi, tapu iptal davaları,

2004 yılından beri Aynı hukuk alanında çalışması sebebiyle Özel hukuk alanında detaylara sahip, birçok davalarda istinaf ve yargı kararlarında örnek içtihatlar oluşturmuştur.

Aile hukuku ve Evlat edinme konularında araştırma yazıları bulunup kitap yazma çalışmaları bulunmaktadır.

  • 2004 tarihli Noterlik Belgesi
  • Konya Barosu Cmk Eğitim Semineri Katılım Sertifikası
  • Ağrı Barosu Cmk meslek içi eğitim semineri sertifikası
  • Ağrı Barosu Aile hukuku ve Mal rejimleri semineri Katılım Sertifası
  • Ağrı Barosu HMK getirilen yenilikler –İstinaf Semineri Katılım Sertifikası
  • Arabuluculuk Sertifikası

Görüşler

Sorular

CEVAP