Kamulaştırma Bedeline İtiraz

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Kamulaştırma Bedeline İtiraz

Kamulaştırma Bedeline İtiraz

Kamulaştırma Bedeline İtiraz

Kamulaştırma Bedeline İtiraz | Taşınmazın sulu tarım arazi özelliğinde olduğu dikkate edilerek kapitalizasyon faiz miktarının % 4 oranında kabulü ile buna göre hesaplama yapılması gerekirken % 5 faiz miktarından alınmak suretiyle eksik bedel tespiti yapılmıştır.

Dava konusu taşınmazın konumu ve bilirkişi kurulu raporunda belirtilen özellikleri dikkate alınarak, tespit edilen metrekare birim fiyatına ilave edilecek objektif değer artırıcı unsurun % 250 oranında olacağı gözetilmeden, daha düşük objektif değer artış oranı kabul eden bilirkişi raporuna göre eksik bedel tespiti.

Dava konusu taşınmazın kullanım amacı, yüz ölçümü ve geometrik şekli dikkate alındığında kamulaştırmadan arta kalan bölümünde herhangi bir değer kaybı olmayacağı gözetilmeden, kalan alanın bir kısmı için değer azalışı hesaplayan bilirkişi raporu hükme esas alınmak suretiyle fazlaya hükmedilmesi.

Dava konusu taşınmazın davacı idarece kamulaştırılması talep edilen 1.098,38 m2’lik kısmı içinde kalan 86,26 m2’lik bölümün … Genel Müdürlüğünce kamulaştırılan alan ile mükerrerlik arz etmesi sebebiyle 1.012,12 m2’lik bölümün bedeline hükmedildiği halde, taşınmazın 1.098,38 m2’lik kısmının tapu kaydının iptaline karar verilmesi,

Doğru olmadığı gibi,7139 sayılı Kanunla değişik Kamulaştırma Kanununun 10/8 fıkrası gereğince bankaya hak sahibi adına yatırılacak bedel bakımından; 7139 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik hükümlerine göre işlem yapılması gerektiğinden, mahkeme kararının bozulmasına karar verilmelidir.

774 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydına göre yüzölçümü 14.480 m2 olduğu halde kamulaştırma belgelerinde ve fen bilirkişi raporlarında taşınmazın tamamının ölçülen alanı 14.333,77 m2, olarak belirtilmiştir.

Mahkemece verilen ilk kararda tapu kaydındaki yüzölçümü esas alınarak kalan 10.892,83 m2’lik kısmın bedeline hükmedildiği ve bu husus bozma konusu yapılmadığından davalı taraf lehine usuli kazanılmış hak oluştuğu halde tapu kaydında yüzölçüm düzeltimi yapılmadan ve gerekçesi açıklanmadan fen bilirkişi raporundaki 14.333,77 m2 esas alındığında kalan 10.746,60 m2 üzerinden hesap yapılmak suretiyle eksik bedel tespiti bozmayı gerektirmiştir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor