Atla

El Atma Nedir - El Atmanın Önlenmesi


El Atma Nedir - El Atmanın Önlenmesi

El Atma Nedir - El Atmanın Önlenmesi

El Atma Nedir - El Atmanın Önlenmesi

Kamulaştırma kararı olmadan elatma kanunu gereği taşınmaza bu karar uygulanmış ise,  taşınmazın maliki haksız elatmanın önlenmesini isteyebilir yada el atma nedeniyle taşınmazın bedelini günün rayiç bedellerinin tespit edilerek bedelinin ödenmesini talep edebilir.

El Atmanın Önlenmesi Davası Kimler Açabilir

El atmanın önlenmesi davasını taşınmazın sahibi ya da ortak sahiplerinden herangi birisi, taşınmaz tapusuz ise zilyeti elinde bulunduran, yada sahibi olduğunu ispat etmesi için verilen sürede zilyetin maliki olduğunu ispat edenler, taşınmaza el atan idareye karşı açılır.

Dava talebinde taşınmazana elatıldığı ispat edilerek, mülkiyet hakkına değer verilerek elatmanın önlenmesi ve yıkım isteğinin kabul edilmesi kararını mahkemeden isteyebilir.

El Atmanın Önlenmesi Davası Nerede Hangi Mahkemede Açılır

El Atmanın önlenmesi davası taşınmazın yer aldığı yer asliye ya da sulh hukuk mahkemelerinde görülür. Dava açılmasınında herhangi bir hak düşürücü süre ile sınırlandırılmamıştır.

El Atmanın Önlenmesi Davasında Ecrimisil İstenir Mİ

El Atma Davası taşınmazın bedeliyle birlikte kullanımdan kaynaklı süreler için ecrimisil yani kira talebinde de bulunabilir. Ecrimisil isteği zamanaşım süresi nedeniyle en fazla geriye dönük beş yıl için istenebilir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Dava, çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi ve yıkım istemine ilişkindir. Davacı, …parsel sayılı taşınmazı satın alma yoluyla edindiğini, yaptırdığı ölçüm neticesinde taşınmazın bir kısmını davalının kullandığının tespit edildiğini ve bu kısım üzerinde davalıya ait kiraz ve zeytin ağaçları bulunduğunu, kiraz ağaçlarını söküp davalının taşınmazına bıraktığını, zeytin ağaçlarını sökmesini davalıdan istediği halde bu ağaçları sökmediğini ileri sürerek el atmanın önlenmesi ve zeytin ağaçlarının kal'i isteği ilei dava açmıştır.

Medeni Kanunun ilgili maddesi, bir şeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları içinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahip olduğuna dair hükmü öngörmüştür. Zeytin ağaçlarının sökülüp kaldırılması 3573 Sayılı Yasa gereğince bazı usul ve esaslara bağlanmıştır.

Ne var ki, çekişme konusu taşınmaz zeytinlik vasfında olmayıp anılan yasanın burada uygulanmasına yasal olanak yoktur. Davalının eşi A.. T..'ın beyanlarından zeytinleri toplamak suretiyle taşınmaza el attığı sabit olup davacının mülkiyet hakkına değer verilerek el atmanın önlenmesi ve yıkım isteğinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçelerle karar verilmesi isabetli olmayıp hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI - YAPILAN İNCELEMEDE DAVAYA KONU PARSELİN EVVELİYATINDA BİR BÜTÜN OLDUĞU - MAHKEME KARARI İLE PARSELİN BİR KISMININ DERE NİTELİĞİNDE TESCİL HARİCİ BIRAKILDIĞI - DOSYANIN DAVACISI OLAN TAPU MALİKLERİNİN HİSSELERİ ORANINDA TERKİN TESCİL İŞLEMİ YAPILMASI GEREĞİ - DAVADA TARAF OLMAYAN DAVACININ HİSSESİNİ DE KAPSAYACAK ŞEKİLDE İFRAZ TAPULARI OLUŞTURULDUĞU - KARARIN KALDIRILMASI

ÖZET: Yapılan incelemede; davaya konu 1645 ada 21 sayılı parselin evveliyatında bir bütün iken, Rize 3. Asliye Hukuk Mh'nin 2013/166 E ve 2015/677 K sayılı kararı ile, 4.405,16 m2'lik kısmının dere niteliğinde tescil harici bırakıldığı, 1.275,76 m2'lik kısmının ise davalı idare adına tapuya tescil edildiği, ancak kararın tapuda infazı sırasında, mezkur dosyanın davacısı olan tapu maliklerinin hisseleri oranında terkin/tescil işlemi yapılması gerekirken, o davada taraf olmayan davacının hissesini de kapsayacak şekilde ifraz tapuları oluşturulduğu, buna göre Rize 3. Asliye Hukuk Mh'nin 2013/166 E ve 2015/677 K sayılı kararında belirtilen ve tescil harici bırakılan 4.405,16 m2'lik kısmın ifraz sonucu 1645 ada 66 parsel, davalı idare adına tescil edilen 1.275,76 m2'lik kısmın ise ifraz sonucu 1645 ada 67 parsel halini aldıkları, mahkeme ilamının tapu kaydına hatalı şekilde işlenmesinin sonuçlarının davacıya tahmil edilemeyeceği, bu duruma göre davacının, 1645 ada 66 ve 67 sayılı parseller üzerinde miras payı oranında tazminat alacağını hak ettiği, eş deyişle davacının, 1645 ada 66 ve 67 sayılı parsellerden kaynaklanan miras payı oranındaki tazminat alacağının dava tarihi itibarı ile miktarının hesaplanması (bu anlamda Rize 3. Asliye Hukuk Mh'nin Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşen 2013/166 E ve 2015/677 K sayılı dosyasının güçlü delil niteliğinin dikkate alınması) ve davacının ıslah talebi ile de bağlı kalınarak lehine tazminata hükmedilmesi gerekirken, davanın esasına aykırı olacak şekilde davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olduğundan kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • El Atma Nedir - El Atmanın Önlenmesi - Yorum
  TUĞBERK KOYUNCU -
  19 Eylül 2016

  Beni ögrenmek istedigim kamulaştirma 1999 tarinde yaplmişdir ve tebligat tarihi 17/02/2000 tarihinde yapilmiş ve babam suresi icinde 09/03/2000 tarihinde bedel artim davasi acimişti babami vefat etmesi dolaysi ile acmiiş oldugu bedel artirim davasin takip etmedigi icin dava acilmamiş sayilmasina karar verilmişdir ben babami acmiş oldugu davayi tekrar acabilirmiyim mirascisi olarak bildigim kadariylan acilmamiş sayilmasina karar verilen dava tekrarda yeni bir dava olarak zaman aşimi süresi icinde acilir diye bliyorum kamulastirma zaman asim 20 yil oldugunda ben acaba bu davayi acabilirmiyim degerli görüşlerinizi almak icin size tanişmak istedim simdiden teşekürlerimi sunarim

  Cevapla
   - Yorum
  Kamulaştırma Ela Atma Cevap -
  15 Temmuz 2018

  KAMULAŞTIRMA HAKKINDA KISACA CEVAPLAMAMIZ GEREKİRSE KAMULAŞTIRMA YAPILABİLİR VE FİYAT BELİRLENİR. O YERLERİN DAHA DEĞERLİ OLDUĞUNU DELİL VE BİLİRKİŞİLERCE TESPİT EDİLEREK BELİRLENEN FİYATTAN KAMULAŞTIRILMIŞ OLUR.

  Cevapla
 • El Atma Nedir - El Atmanın Önlenmesi - Yorum
  SEVDA BAHAR -
  13 Ekim 2016

  Belirlenen yeni kamulaştırma bedelinden alma şansımız varsa alacağımız paranın yüzde miktarı ile kabul ederseniz size ödeme kaydıyla mahkeme ye vermek istiyorum. Ayrıca bahse konu tarlanın yanında yaklaşık 40 sene önce yapılmış karayolunun tapusu da bana ait. Karayolları oranın bedeli içinde mahkemeye başvurun diyor. Eğer alma imkânımız varsa sizlerin aracılığı ile mahkemeye başvurmak istiyorum.

  Cevapla
Yorum Bırak