Atla

Kıdem Tazminatının Hesaplanması örnekleri


Kıdem Tazminatının Hesaplanması örnekleri

Kıdem Tazminatının Hesaplanması örnekleri

Kıdem Tazminatının Hesaplanması örnekleri

ÖZET: İş akdini haklı nedenle fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Davacı SGK işe giriş bildirgesine göre 25.12.2013 tarihinde çalışmaya başlamış ve 19.02.2016 tarihli noter bildirimiyle işten ayrılmıştır.

Bu durumda davacının kıdemi iki yıl bir ay yirmi dört gün olmalıdır. Bilirkişi hesabı ve mahkeme kabulünde bu noktada hata yapılmıştır. istinaf başvurusunun kabulü ile, ilk derece mahkemesi kararının ortadan kaldırılarak davacının davasının kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiştir.

ALACAK DAVASI - İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ - İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHEDEN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANACAĞI - DAVACININ BRÜT KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASINDA BİLİRKİŞİ HESABI VE MAHKEME KABULÜNDE HATA YAPILDIĞI .

İşçinin KıdemTazminat Talepleri

İşçi  ihtarnamesi ile davalıya tebliğ ettiğini, davalının bu ihtarı 24.02.2016 tarihinde aldığını, ihtara cevap verdiğini, müvekkilinin ihtarnamesinde belirttiği alacaklarının tamamına itiraz ettiğini beyan ettiğini, müvekkilinin bu işyerinde satış temsilcisi olarak hafta içi ve hafta sonu günde 10 ile 12 saat, yaz dönemlerinde 14 ila 15 saat aralıklarında çalışmış bunun karşılığında fazla mesai ücreti ödenmediğini,

Ayrıca hafta sonu tatil günleri, dini bayramlar ve milli bayramlarda da çalıştığını, çalıştığı süre içerisinde de yıllık izinleri de kullandırılmadığını, müvekkilinin  bahse konu bu çalışmalarının karşılığı olan ücretlerini çeşitli zamanlarda sözlü olarak talep etmesine rağmen, kendisine ödenmediğinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24'üncü maddesi uyarınca iş sözleşmesini haklı nedenler ile fesh ederek bunu davalıya ihtarname ile bildirdiğini,

apartman kapıcısı kıdem tazminatı hesaplama

Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 1.500 TL kıdem tazminatının akdin fesih tarihi olan 19.02.2016 tarihinden itibaren işletilecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 1.000 TL ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta sonu tatil günleri, milli ve dini bayramlarda çalışma ücretleri ve de yıllık izin ücret alacaklarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ve tahsili ile birlikte muhakeme giderlerinin ve de avukatlık ücretinin de davalıya yüklenilmesine karar verilmesini, talep ettiği anlaşılmıştır.

İşverenin Kıdem Tazminat Ve Davanın Reddi Talebi

Davacının çalışmaya başladığı ilk günden itibaren fazla mesai süreleri (hafta tatili, ulusal ve milli bayramlar ile resmi tatil günleri dahil) ve diğer hakları hesaplanarak kendisine ödendiğini, aylık düzenlenen "ücret hesap pusulasını" (bordroları) imzalayan işçinin de bu hususları incelediğini ve kabul ettiğini, herhangi bir itirazı kaydı da olmayan işçinin taleplerinin haksız ve kötü niyetli olduğunu,

Kurumsallaşan müvekkili şirketin, bünyesinde çalıştırdığı bütün işçilerin aylık çalışmalarının net hesabını yaparak hak ettikleri ücretleri tam ve zamanında ödendiğini, yukarıda bahsi geçen ihtarnamede davacının "defalarca talep etmeme rağmen yıllık izinlerimde kullandırılmadığını" demek suretiyle istifa ettiğinin belirtmesinin haksız olduğu, davacının, 19 02.2016 tarihli dilekçesiyle "2014-2015 yılları arasındaki toplam 28 gün olan iznimin 20 gününü kullanmayacağımdan dolayı parasının verilmesini..." bakiye yıllık ücretli izin hakkını kullanmayacağını bildirdiğini, yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nin 7. madde düzenlemesinde işçinin yazılı olarak izin talep etmesi gerektiği belirtilmiştir: "İşçi yukarıdaki maddelere göre hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir.

" Davacı işçi; şayet defalarca başvurmuş ise bu hususu ispat etmesi gerektiği, kaldı ki; davacı-işçi yıllık ücretli izin kullanmak istediği her seferinde YAZILI OLARAK işveren yetkilisine başvurmuş ve izinlerini kullandığını, (Sunulan işçi dosyasıyla ispatlı olduğu) istifa eden davacının, bakiye 20 günlük yıllık ücretli izin hakkının karşılığı ve son maaşı ile birlikte hesaplandığı, avans olarak çektiği 2.502,00 TL davacının yazılı talebi ile mahsup edildikten sonra adına kayıtlı olan ... .. Şubesi ..numaralı hesaba ödendiği, (İşçi dosyası ile ispatlıdır.) bu sebeple davacı-işçi tarafından iş akdinin haklı feshi oluşmadığını, davacının bütün haklan zamanında ve yasalara uygun olarak ifa edilmiş olmakla,

İş akdini haksız fesheden davacının kıdem tazminatı talebi de yersiz ve haksız olduğu, bu sebeple tarafımıza ait hak ve alacakları saklı tuttuğumuzu bildirmekle açılan davanın reddinin gerektiğini, ifade etmiştir.

kapıcının kıdem tazminatının hesaplanması

Yerel Mahkemenin Kıdem Tazminat Talebi

Fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti ve yıllık izin ücreti taleplerinin REDDİNE,

Davacının KIDEM TAZMİNATI alacağı talebinin KABULÜ ile brüt 6.213,32 TL kıdem tazminatı alacağının fesih tarihi olan 19/02/2016 tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

Davacının ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ücreti alacağı talebinin KABULÜ ile takdiren %30 hakkaniyet indirimi uygulanmak suretiyle hesap ve tespit olunan brüt 396,77 TL UBGT alacağının 300,00 TL'sinin dava tarihi olan 10/03/2016, bakiyesinin ıslah tarihi olan 27/11/2017 tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine

 

BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR İş hukuku avukatı konusunda makalelere göz atınız. İş kazası Tazminat konusunda makalelere göz atınız  

Tazminat Hesaplama Araçları

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama


Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra "Hesapla" butonuna basınız. Verileriniz alanında uzman personellerimiz tarafından değerlendirilecek ve size 24 Saat içerisinde dönüş yapılacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Kıdem Tazminatının Hesaplanması örnekleri - Yorum
  İSMAİL ÖZAKGÜN -
  6 Ağustos 2016

  Adaletin üç temel ilkesi vardır

  Cevapla
 • Kıdem Tazminatının Hesaplanması örnekleri - Yorum
  HİLAL ERENEL -
  8 Ağustos 2016

  Merhaba Ben aynı iş yerinde 18.03.1994 yılında kapıcılığa başladım. 10 yıllık tazminatımı aldım. Tekrardan aynı iş yerinde işe giriş tarihim: 2004 yılında başladım ve halende devam etmekteyim. İşten ayrılmak istiyorum 3.2016 da Tazminatım 30.000 TL Yönetimden istedim Fakat bana 2.000 TL'den Tazminatımı ödemek istiyor. İhbar tazminatını da ödemek istemiyor. Oturduğum ev ve elektrik faturası tazminatı yansıyor mu ? Yıllık iznimin tamamını ve Bayramlarda 3 er gün kullanıyorum. Başka hiç bir şekilde izin kullanmıyor yılbaşı günü, resmi tatiller ve cumartesi yarım gün çalışmam gerekiyorken tam gün çalışıyorum. Pazar günü sabahı da gazete ve ekmek bırakıyorum Lütfen Bu konu hakkında beni aydınlatırsanız çok sevineceğim. İlgilendiğiniz için teşekkürler

  Cevapla
 • Kıdem Tazminatının Hesaplanması örnekleri - Yorum
  MİRAÇ KAYAOĞLU ÖZGÜN ŞENLİK -
  12 Ağustos 2016

  İleti Konusu: İş yerini mahkemeye verme kapıcı kıdem tazminatı Mesaj: Ben 5 sene kapıcı olarak sitede çalıştım bu süre zarfında bütün resmi tatil ve dini bayramlar da çalıştırılıp herhangi bir ücret almadım ayrıca 3 yılda iş sözleşmesi yapılmadı ve fazla çalıştırıldım bununla ilgili nasıl dava açabilirim

  Cevapla
 • Kıdem Tazminatının Hesaplanması örnekleri - Yorum
  GÜLCAN ÖZÇITAK -
  22 Ağustos 2016

  kapıcıyla hiç bir bağlantımız olmamasına rağmen aidat ve bu tazminat haklımıdır, tazminat tüm maliklere ortak bölünmüştür, benim dükkanım 40 metre onların daireleri 130 140 metrakare, bu parayı ödemek zorundamıyım tazminatta herkes eşit ödemekle yükümlümü. Elimde bugune kadar hiç kapıcı parası ödemediğime dair makbuzlar var sadece aidat ödemişim, kapıcı parası ödememişken ayrıca kıdem tazminatı ödemek ne derece doğru. Cevap verirseniz sevinirim, şimdiden çok teşekkür ederim

  Cevapla
 • Kıdem Tazminatının Hesaplanması örnekleri - Yorum
  PELİN HAKGÖR -
  8 Eylül 2016

  Ben 3 yıldır bina görevlisiyim bu binada geçen toplantı oldu görevlinin tazminatını verelim diyorlar Onuda şuanki asgari ücretten hesap ediyorlar 17775 yeleden Ben yıllık izinlerimi kullandım Yanlız resmî izinlerde çalışıyom bunu tam olarak nasıl hesap etmemiz lazım

  Cevapla
 • Kıdem Tazminatının Hesaplanması örnekleri - Yorum
  Samar -
  24 Kasım 2016

  Sitede kapıcıyım.18 ay çalıştım ve beni tazminatini ödeyemeyiz diye işten çıkartıyorlar.haklarim nelerdir.Teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Kıdem Tazminatının Hesaplanması örnekleri - Yorum
  Cahit -
  22 Aralık 2016

  Ben 18 yıldan beri kalorifercilik yapıyorum.dogal gaz başlanacağı için çıkış verilecek Süt parası yada izin parası almadım izinlerini de kullanmadı.hukuken ne kadar tazminat parası alır hesaplatmak istiyorum.nasil hesaplatabilirim? Bana geri dönüş yapar misiniz

  Cevapla
 • Kıdem Tazminatının Hesaplanması örnekleri - Yorum
  hüseyin -
  10 Mart 2017

  Ben apartmanda kapıcı olarak calışmaktayım benimsorunum apartma sakinleri işibıraksındiye tahrik yapıyorlar tazminat ödememek için bukonuda neyapmamlazım 2.soru kışın pazar günleri kalorifer yanmasından dolayı izin kullanmıyorun buizni tazminatta alabilirmiyim

  Cevapla
   - Yorum
  Nuri - ANKARA
  10 Ocak 2018

  Ben 2007 'nin 1rinci ayından buyana kapıcılık yapıyorum burası kalifor kömürle ısınıyor pazar site poplan ti yaptı ve katı yakından ferdi sisteme geçmeye çalişiyorlar beni kazan işi bitince çıkarmayı düşunuyorla buda beni rahatsız ediyor kendim çıksam tazmınatımı alabilirmiyim

  Cevapla
 • Kıdem Tazminatının Hesaplanması örnekleri - Yorum
  Murat -
  16 Mayıs 2017

  19 yıldır aynı işyerinde kapıcı Kalörifercilik görevini yapmaktayım doğalgaz geldiği icin işimden çıkartılabilirim kıdem tazminatı nekadar alabilirim teşekkürler

  Cevapla
 • Kıdem Tazminatının Hesaplanması örnekleri - Yorum
  Mehmet ASLAN -
  31 Ocak 2018

  Kapıcı kıdem tazminatı hesaplamasında ne baz alınır?

  Cevapla
 • Kıdem Tazminatının Hesaplanması örnekleri - Yorum
  Betül - İSTANBUL
  2 Şubat 2018

  Maddi sorunlar nedeniyle kapıcılık görevine son verme kararı alınmış olan binada kişi daireyi boşaltmamak, insanları taciz etmek, kavga çıkartmak, sözlü sataşmak gibi davranışlara devam etmektedir. Bu nedenlerle yazılı uyarı vererek kişinin iş akdi sonlandırıldığında mahkemede kötü niyetli iş sonlandırma gibi algılanacağı düşünülmektedir. Kaymakamlığa yazı vererek kişi zorla çıkartılması sorun oluşturur mu?

  Cevapla
Yorum Bırak