Kasko Rücu Davası

Kasko Rücu Davası, Kasko Sigortacı olarak sigorta karşılığını ödedikten sonra, kanunen sigorta ettiren şahsın yerine geçer.

Günümüz modern yüzyıl teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte trafik bulunan araç sayısında her geçen gün hızlı artış yaşanıyor. Bu durumda yaşanan trafik kazalarının oransal yönden ciddi seviyelerde artmasına neden oluyor. Türkiye’ de dünya genelinde olduğu gibi trafik kazalarında meydana gelen maddi zararların karşılanması konusunda araç sigorta hizmetleri uygulanıyor. Bu noktada günümüzde trafik kazalarında kişinin Kasko rücu davası açabilme hakkı bulunmaktadır.

Zarar sigortaları açısından geçerlilik taşıyan halefi yet ilkesi çerçevesinde meydana gelir. Halefi yet ilkesi kapsamında sigortacı ödemiş olduğu tazminat ile sigortalının hakkına sahip olabilmekte ve devamında dava açabilme imkanına sahip olabilmektedir. Hasar sırasında zarar görmüş kişiye. Sigorta sözleşmesi ya da bağlı olan kanun hükümleri çerçevesinde oluşan. Tazminat yükümlülüğünün kaldırılması ya da tazminatın düşürülmesi neticesinde meydana gelen haller kullanılamamaktadır.

Kasko Sigorta Şirketlerinin Rücu Davası 

Söz konusu maddi hasarlı trafik kazalarında sigortacı, sigorta bedelinin ödemesini gerçekleştirmesinin ardından hukuksal açıdan sigorta ettiren kişinin konumuna geçiş yapmaktadır. Sigorta ettirmiş olan kişinin vaki zarar kaynaklı olarak üçüncü şahıslara karşı dava hakkı mevcut ise bu hak, tazmin edilmiş olunan bedel seviyesinde sigortacıya geçiş gerçekleştirmektedir.

Sigorta ettiren kişinin sigortacıya geçiş yapan haklarını ihlal edecek bir durum ya da hareket gerçekleştirmesi halinde. Sigortacıya karşı mes’uliyet yükümlülüğü kazanır. Sigortacı zararın kısmi tazminini gerçekleştirmiş olması halinde sigorta ettiren söz konusu araç sahibi kalan zarar bölümünden kaynaklı olarak üçüncü şahıslara karşı haiz bulunduğu başvuru hakkını koruyabilmektedir.

Kasko Rücu Davası Ve Sorumluluk

Trafik kazasında bir motorlu aracın işletilmesi bir kişinin vefat etmesine ya da yaralanmasına veya bir hususun zarar görmesine. Neden olması halinde, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı ya da işletme adı bünyesinde veya bu teşebbüs tarafından kesilmiş olan bilet ile işletilmiş olması meydana gelen zarardan müştereken ve müteselsilen sorumluluk taşır.

Motorlu aracın vefat ya da yaralanmaya neden olması durumunda, söz konusu trafik kazasında bulunan aracın. Başkalarına devir ve temliği ya da üzerinde bir hak tesisinin engellenebilmesi hedefi ile duruma yetkisiyle giriş gerçekleştiren Cumhuriyet Savcılıkları tarafından, aracın tescilli olduğu tescil kuruluşuna trafik kaydı üzerine şerh düşülmesi yönünden talimat gerçekleştirir.

Trafik kazasının yaşandığı an ile Cumhuriyet Savcılığı’ na trafik kaydı üzerine şerh düşülmesi arasında. Bulunan zaman dilimleri dahilinde kötü niyetli şekilde gerçekleştirilen araç tescilleri hüküm niteliğini yitirmiş olarak kabul edilir. Şerhin uygulandığı tarih itibari ile 1 ay içerisinde şerhin kaldırıldığı ya da sürmesine dair mahkeme tarafından alınan kararın ibraz edilmemesi durumunda bu şerh için hüküm niteliği yok olur.

İşletme bünyesinde bulunmayan bir motorlu taşıtın yol açtığı trafik kazaları kaynaklı işleten kişinin sorumlu olması açısından. Zarar gören kişinin, kazanın oluşumunda işleten ya da uygulamalardan sorumlu tutulan kişilere dair bir kusurun mevcut olduğunu ya da araç üzerindeki bozukluğun trafik kazasına yol açtığının kanıtlanması gerekliliği bulunur.

Kasko Rücu Davası,