Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası

Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası

Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası

Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası, Davalı vekilinin istinaf başvurusu, Hakem Heyeti tarafından rehin alacaklısının muhtemel ödeme halinde bu ödemeye muvafakat ettiğine ilişkin resmi belgenin ibrazı kontrol edilmeden esas girilerek hüküm tesis etmesinin  usul ve yasalara aykırı olduğu,  olayda hırsızlık hadisesinin araç yedek anahtarı ile gerçekleştiğinden olayın Kasko Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartları gereği teminat kapsamı dışında olduğu,

Araç kullanım kılavuzunda yedek anahtarın araç içinde olduğunun yazılı olup başvurunun kabul edilmesi ve davalı sigorta şirketi aleyhine hüküm kurulması usul ve yasalara aykırı olduğu yönlerine ilişkindir.

Dava, Genişletilmiş Kasko Sigorta Poliçesi ile sigortalı aracın yedek anahtar ile çalınması nedeniyle zararın ödenmesi istemine ilişkindir.

Uyuşmazlığa konu sigorta poliçesi üzerinde … Bankası Okmeydanı şubesinin daimi mürtehin kaydı bulunmakta iken, başvuru sahibinin adı geçen banka şubesindeki kredi borcunu kapatması sonucu “dain-mürtehin” sıfatının sonlandırıldığı, ilgili bankaca, tazminatın davacıya ödenmesine muvafakat edildiği banka cevabi yazısından anlaşıldığından, davalı tarafın bu yöne değinen istinaf nedeni yerinde değildir.

Başvuru sahibi, kendisine bayiin bir asıl bir yedek anahtar verdiğini, torpido içinde gizlenmiş üçüncü bir anahtarın varlığından haberdar olmadığını, sigorta şirketi ise gizlenmiş anahtarla arabanın çalındığını iddia etmektedir.

Sigorta şirketi tarafından sigortalıya 29.03.2016 tarihinde gönderilen yazıda, hasar dosyasında yer alan bilgilerin incelenmesi ve yapılan ekspertiz incelemesi neticesinde, araca ait 3.yedek (plastik) anahtarın torpido gözünde bulunduğunun belirtildiği,

Kasko Poliçesi Genel Şartları “araç anahtarının araç üzerinde bırakılması, aracın kapısı ve/veya camı kapalı olsa dahi asıl ve yedek anahtarın araç içerisinde bulunması sonucunda aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu meydana gelebilecek ziya, çalınma ve zararlar teminat kapsamı dışındadır” gerekçesi ile ödeme yapmaktan kaçınıldığı, talebin teminat dışı olduğunun belirtildiği görülmektedir.

Oysa, taraflar arasındaki poliçe kapsamında, “anahtar ile araç çalınması klozu”  ile aracın çalınmasının teminat altına alınmış olduğu, aracın torpido gözünde bulunan anahtar adaptörü ile anahtarın ayrı ayrı konuşlandırıldığı, aracın teknik donanımında olan para çantası anahtarı ile adaptörün araç için bulunmasının,

Asıl ve yedek anahtarın unutulması, kaybedilmesi ve diğer durumlar için bu şekilde dizayn edildiği, bu nedenle anahtar ve adaptörün aynı yerde bulunması nedeniyle aracın çalınmasında, “yedek anahtarın araç içinde bulunması nedeniyle” çalınmasından bahsedilemeyeceği, bunun sonucu olarak da meydana gelen zararın taminat dahilinde olarak kabulü ile.

Davalı sigorta şirketinin sorumlu tutulması yönündeki  hakem heyeti kararlarında isabetsizlik bulunmadığı  anlaşıldığından, davalı sigorta vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b/1.maddesi gereğince reddi yönünde aşağıdaki hüküm kurulmuştur. (Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası)

Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası İstinaf Kararı

ÖZET: Uyuşmazlık konusu davalı İSKİ tesisatından sızan sular nedeniyle otoparktaki araçta meydana gelen hasar nedeniyle kasko sigortasından dolayı ödenen tazminatın rücuen tahsili davası olup, bu tür davalar yönünden istinaf inceleme görevinin dairemize ait olmayıp,

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu’nun 03/05/2016 tarihli iş bölümü kararı gereği bu görevin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8.veya 9. Hukuk Dairesine ait bulunduğu anlaşılmakla, aşağıdaki kararın verilmesi gerekmiştir. İş bölümü yönünden dairemizin görevsizliğine, Dosyanın İstanbul bölge adliye mahkemesi 8.veya 9. hukuk dairesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz. (Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Davası)

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor