Kat Karşılığı İnşaat Davaları | Ankara Avukat

Kat Karşılığı İnşaat Davaları

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Kat Karşılığı İnşaat Davaları, İnşaat sektörünün fazlasıyla aktif olduğu ülkemizde en sık karşımıza çıkan kavramlardan birisi de kat karşılığı inşaat sözleşmeleridir. Teknik ve hukuki açıdan değerlendirildiğinde, mülkiyetindeki imara açık bir arsa üzerinde konut inşa ettirmek isteyen kişilerin, inşaat firmaları, müteahhitlik firmalarına bu arsayı vermesi ve bunun karşılığında ücretsiz olarak daire teslim alması işlemidir.

Kanunlarda ne kadar arsaya kaç adet daire verileceğine dair açık hükümler bulunmaz.  Bunun sebebi ise arsaların büyüklüğünün yanı sıra bulunduğu konum, sahip olduğu potansiyel gibi durumların somut olarak açıklanmamasıdır. Yani belirli bir metrekaredeki arsa karşılığında mülkiyet sahibine müteahhitler tarafından verilecek daire sayısına dair net rakamlardan bahsetmek mümkün değildir.

Kat Karşılığı İnşaat Davaları

Ancak yapılan sözleşme sonrası tarafların hak iddia etmesi söz konusu olabilir.  Bu durumda kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar açılabilir.

Genellikle arsa sahibi ile müteahhit ile yapılan pazarlıklar sonucu varılan anlaşma ve yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile taraflar arasında bir hukuki ilişki kurulmuş olur. Sözleşme imzalanana kadar olan pazarlık süreci tamamen serbest piyasa kuralları ışığında değerlendirmelidir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?

Her geçen gün azalan arsa stoğu düşünüldüğünde, kat karşılığı yapılan inşaat sözleşmelerinin önemi giderek artmaktadır. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi boş arsaların sayısının giderek azaldığı günümüzde mülk sahiplerinin yapacağı kat karşılığı inşaat sözleşmesi için mağduriyet yaşamaması için avukat desteği ve teknik destek alması, sözleşme hükümlerinin belirlenmesi aşamasında çok önemlidir.

Müteahhitlerin, arsa üzerinde yapacağı inşaatın detayları pazarlık aşamasında net olarak belirlenmesi ve sözleşmeye eklenmesi gerekir. Ayrıca müteahhidin arsa karşılığı vereceği dairelerin bulunduğu katlar, metrekaresi, inşaat detayları önceden konuşularak sözleşmeye eklenmedir. Bu gibi temel detaylara dikkat edilerek yapılan ve taraflarca imzalanan sözleşmelerde sonradan doğan uyuşmazlıklarda hak aranması çok daha kolay olacaktır.

Sözleşme öncesinde pazarlık yaparken aceleci davranmamak, mülkiyetindeki arsanın değerini doğru tayin etme ve bilincinde olmak, dairelerin niteliği hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bazı durumlarda müteahhitlerin sonradan para talebinde bulunmaması için sözleşme öncesinde bu tür detayların üzerinde etraflıca durulmasında fayda vardır.

Sözleşme yapmadan önce avukat desteği neden önemlidir?

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalarda, müteahhit ile arsa mülkiyeti sahibi arasında yapılan sözleşmenin hukuki sürecin temelini oluşturduğunu unutmamak gerekir. O nedenle, öncesinde mutlaka hukuki destek alınmalı ve sözleşmelerin avukat huzurunda imzalanması her iki tarafında lehine olacaktır.

Kat Karşılığı İnşaat Davaları gecikme tazminatı ve kira kaybının tazmini için dava açabilir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar da Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve kira kaybı bu davalarda en çok rastlanan ve açılan davaların başında gelmektedir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir

Müteahhidin arsa sahibine ait taşınmaz üzerinde yapacağı inşaat karşılığında, arsa sahibinin, müteahhide taşınmaz genellikle de bazı bağımsız bölümlerin arsa payı devrini yükümlendiği sözleşmeye; “Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi” denir.

Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesi eser sözleşmesi ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden oluşan çift tipli karma bir sözleşmedir. Müteahhit, inşaatı sözleşmeye uygun yapmak, inşaatı sadakat ve özenle, özellikle de imar mevzuatına uygun yapma, malzemeleri seçme, inşaatı belirlenen sürede yapma, tamamlama gibi yükümlülükleri vardır.

Müteahhit teslimden sonra da ayıp ile eksikliklerden sorumlu olmaktadır. Arsa sahibi ise, arsayı teslim, inşaatın yapımı konusunda vekalet verme ve en önemlisi de arsayı veya arsa payını devir borcu altındadır. Taraflar arasında kararlaştırılan teslim süresinde, bir başka anlatımla vadede ifanın gerçekleşmemesi üzerine, seçimlik hakların mehil tanınmaksızın kullanılabileceği kabul edilmelidir.

Müteahhit, yapılacak işlerde vekalete uygun davranmak zorundadır. Yapacağı işte, iş sahibine göre daha deneyimli olduğu için sadakat ve özen borcu bulunmaktadır. İş sahibi aleyhine olan tüm davranışlardan kaçınmak zorundadır.

Yüklenici kullandığı inşaat malzemelerini sözleşmede belirtilen şekilde tutmalıdır. Eğer sözleşmede belli bir kalitedeki ürün seçilmemişse, kanun gereği orta kalite, makul bir kalite tercih edilerek iş tamamlanmalıdır.

Makalede Kat Karşılığı İnşaat Davaları Nedir konusuna yer verilmiştirMakalede İş Hukuku Avukatı Ankara konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Gayrimenkul hukuku Avukatı ve Danışma ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri