Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve kira kaybının tazmini için dava açabilir. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar da Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve kira kaybı bu davalarda en çok rastlanan ve açılan davaların başında gelmektedir. Müteahhidin arsa sahibine ait taşınmaz üzerinde yapacağı inşaat karşılığında, arsa sahibinin, müteahhide taşınmaz genellikle de bazı bağımsız bölümlerin arsa payı devrini yükümlendiği sözleşmeye; “Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi” denir. Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesi eser sözleşmesi ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden oluşan çift tipli karma bir sözleşmedir. Müteahhit, inşaatı sözleşmeye uygun yapmak, inşaatı sadakat ve özenle, özellikle de imar mevzuatına uygun yapma, malzemeleri seçme, inşaatı belirlenen sürede yapma, tamamlama gibi yükümlülükleri vardır. Müteahhit teslimden sonra da ayıp ile eksikliklerden sorumlu olmaktadır. Arsa sahibi ise, arsayı teslim, inşaatın yapımı konusunda vekalet verme ve en önemlisi de arsayı veya arsa payını devir borcu altındadır. Taraflar arasında kararlaştırılan teslim süresinde, bir başka anlatımla vadede ifanın gerçekleşmemesi üzerine, seçimlik hakların mehil tanınmaksızın kullanılabileceği kabul edilmelidir. Müteahhit, yapılacak işlerde vekalete uygun davranmak zorundadır. Yapacağı işte, iş sahibine göre daha deneyimli olduğu için sadakat ve özen borcu bulunmaktadır. İş sahibi aleyhine olan tüm davranışlardan kaçınmak zorundadır. Yüklenici kullandığı inşaat malzemelerini sözleşmede belirtilen şekilde tutmalıdır. Eğer sözleşmede belli bir kalitedeki ürün seçilmemişse, kanun gereği orta kalite, makul bir kalite tercih edilerek iş tamamlanmalıdır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar – Yargıtay Kararı

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.

0 Yorum

Yorum Bırak