Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesi | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile ve Boşanma Hukuku Davaları  > Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesi

Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesi

Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesi

Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesi, Eşlerin mal paylaşımları ile ilgili katkı payı alacağı davası açılabilir. Açılan davada dava dilekçesi davalı eşe tebliğ olur. Tebliğ olunan dava dilekçesi süresi içinde hazırlanılarak Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesi olarak

Davalı eş, davanın açılmış olduğu mahkemeye verir. Cevap dilekçesine davacı sayısı kadar örnek eklenir. Cevap dilekçesi, havale edildiği tarihte verilmiş sayılır.

Mahkemeye sunulan Katkı payı alacağı davası Cevap dilekçesi mahkemece bir tanesi davacıya tebliğ edilir. Konu içerisinde detaylı bilgi için katkı payı davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesi – Cevap Süresi

Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Ancak, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhal bildirilir.

Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesi – Dilekçe Örneği – Dilekçe Nasıl Yazılır?

Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur. Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davalı yurt dışında ise açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres, Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Varsa, tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, açık özetleri, Durumun hangi delillerle ispat edileceği,

Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu, Davalının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası ile birlikte bu başlıklar altında yazılarak verilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 121. madde hükmü cevap dilekçesi hakkında da uygulanır.

(DİLEKÇE ÖRNEĞİ)     

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                              :

…/… E.

CEVAP VEREN DAVALI                                    :

TC KİMLİK NUMARASI    :

ADRES                                     :

VEKİLİ                                    : Avukat İlkay Uyar KABA

ADRES                                   : Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi NO: 10 D:9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara DAVACI                               :  

ADRESİ                                :  

KONU                                   : Davaya karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.  

AÇIKLAMALAR               :  

1-) Davacı eş, …/…/… tarihli dava dilekçesinde, …. 

2-) Müvekkilimiz, …

3-) Bu nedenle, müvekkilimiz hakkında açılmış bulunan işbu davanın reddini talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilimiz hakkında açılmış bulunan işbu mesnetsiz davanın reddi ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesini, vekaleten talep ederiz. …/…/…

Davalı Vekili Avukat İlkay Uyar KABA

EKLER: 1-) …………Varsa belge

2-) Müvekkilin maaş bordrosu

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

4-) ………… Varsa Belge

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor