Atla

Mal Rejimi Ve Katkı Payı Alacağı Davası


Mal Rejimi Ve Katkı Payı Alacağı Davası

Mal Rejimi Ve Katkı Payı Alacağı Davası

Mal Rejimi Ve Katkı Payı Alacağı Davası 

Mal rejimi, evliliğin herhangi bir şekilde sona ermesi durumunda tarafların sahip oldukları malları nasıl paylaşacakları konusunda yapılan sözleşmedir. Mal rejimi, medeni kanunda dört farklı şekilde belirtilmiştir. Yeni medeni kanuna göre bunlar: edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi ve mal ortaklığıdır.

Eşlerin evlenirken bunlardan herhangi birini seçme gibi bir zorunluluğu yoktur. Yeni medeni kanun 1 Ocak 2002’de yürürlüğe girdiği için, yasal mal rejimi bundan sonraki edinilmiş malları kapsamaktır. Bu tarihten önce edinilmiş mallar için eski medeni kanuna göre mallar paylaştırılmaktadır.

Mal Rejimi Ve Katkı Payı Alacağı Davası

Yasal mal rejimi olarak belirlenen ve eşler başka bir mal rejiminde anlaşmamışsa kabul etmiş sayıldıkları  “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” iki çeşit mal varlığı ortaya koyar.

Bunlar, kişisel mallar ve edinilmiş mallardır. Kişisel mallar, eşlerin sadece kendilerinin kullandığı eşyalar, miras, bağış, evlenmeden önce sahip olunan mallar, kişisel eşyaların yerine geçen mallar ve eşlerin kendi aralarında kişisel mal olarak belirlediği mallardır.

Edinilmiş mallar ise, evlilik süresince eşlerin birlikte edindiği mallar olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bu edinilmiş mallardan kazanılan gelirler ve edinilmiş malların yerine geçen şeyleri de kapsamaktadır. Paylaşmalı mal ayrılığında ise, eşlerin kendilerinin olduğunu ispat edemediği malların onların paylı mülkiyetinde sayılır.

Evlilik sona erdiğinde eşler paylı mülkiyetlerindeki malları eşit olarak paylaşmak durumunda kalırlar.

Mal ayrılığı rejimi, eşlerin ortak olarak alınmış olsa da mallar kimin üzerineyse o kişinin o değere sahip olarak evlilikten ayrılması demektir. Yeni medeni kanundan önce Türkiye’de bu mal rejimi yasal sayılmaktaydı. Bu da evlilikte çalışmayan ve dolayısıyla bir kazancı olmayan kadınların mağduriyetine yol açmaktaydı. Kadınlar edinilmiş mallara katkıda bulunsalar bile, mallar erkeğin üzerine olursa, ayrılık sonrasında da erkeğin sayılıyordu.

Evlilikte, yasal mal rejiminin mal ayrılığına dönüştüğü durumlarda olağanüstü hal rejimi ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, eşlerde birinin haklılığı doğrultusunda hâkim mal ayrılığına karar verebilir. Bu durumda eşler yeni bir mal rejimini kabul edebilir. Bu gibi durumlara aldatma ve zina örnek verilebilir. Böyle bir durumda hâkim suçlu eşin ortak mallardan payının azaltılmasına karar verebilmektedir.

Mal Rejimi Ve Katkı Payı

Mal Rejimi Ve Katkı Payı Alacağı 

Mal rejimi, evliliğin bitmesi ile sonra erdiği gibi, ölüm ile de sona erer. Eşlerden birinin ölümü durumunda, mal rejiminin mirasa etkisi olmaktadır.

Sağ kalan eş, çocuklar da mirasçıysa malların ¼’ünü alır. Mirasa bırakan kişinin anne, baba ve kardeşleri ile mirasa ortak olmuş ise de mirasın yarısını alır. Miras bırakan kişinin büyük annesi, büyük babası ve onların çocukları ile ortak olmuşsa, ¾’ünü alır.

Eğer mirasa ortak hiç kimse yoksa da mirasın tamamını alır. Eğer eşler edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etmişlerse, yani herkesin kendi üzerine olan malları alarak ayrıldığı sözleşmeyi imzalamışlarsa, buradaki miras paylaşımı edinilmiş mallara katılma rejiminden farklı olmaktadır.

Bu durumda eş kalan malların yarısına sahip olur, aynı zamanda çocuklar da mirasçı ise, diğer yarının 1/4 ‘ünde de hak sahibidir. Dolayısı ile mirasın ¾’ünü alma hakkı kazanır.

Makalede Mal rejimi ve Katkı Payı Alacağı Davası hakkında bilgi verilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Davalı-karşı davacının istinaf talebi bakımından; davaya konu edilen İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi .. Mahallesi 801 ada 21 parselde bulunan taşınmazın ½ hissesi ile .. plakalı araç, .. plakalı araca ait kayıtlar üzerine HMK.nun 389.ve devamı maddeleri uyarınca ihtiyati tedbir konulmuş olup, davaya ve istinaf talebine konu edilen konu edilen diğer taşınmazlar yönünden tedbir talebinin reddi yönünde hüküm tesis edilmemesi.

Bu taşınmazlar bakımından yeniden talepte bulunma hakkının mevcut olması, davacı tarafça ileri sürülen hususlar, müddeabihin değeri ve tüm dosya kapsamına göre Mahkemece banka hesapları üzerine kararda belirtilen gerekçelerle ihtiyati tedbir konulması talebinin reddine karar verilmesi usul, yasa ve dosya kapsamına uygun bulunmakla; taraf vekillerinin istinaf taleplerinin esastan reddine karar vermek gerekmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Mal Rejimi Ve Katkı Payı Alacağı Davası - Yorum
  BARAN AKINCI -
  11 Ağustos 2016

  Katkı Payı Alacağı Davası Katkı Payı Davaları Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

  Cevapla
 • Mal Rejimi Ve Katkı Payı Alacağı Davası - Yorum
  METEHAN SAMSA -
  10 Eylül 2016

  Katkı Payı Alacağı Davası Katkı Payı Davaları Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

  Cevapla
 • Mal Rejimi Ve Katkı Payı Alacağı Davası - Yorum
  Mehmet Özdemir -
  30 Ocak 2018

  Mal Rejiminden Kaynaklanan Katılma Alacağı Davalarında Cevap dilekçesi için ek süre nasıl talep edilir. Konu ile ilgili dilekçe formatına ihtiyaç duymaktayım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

  Cevapla
Yorum Bırak