Kaymakamlık Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Genel  > Kaymakamlık Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararı

Kaymakamlık Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararı

Kaymakamlık Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararı

Kaymakamlık Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararı

Hakem Heyeti Nedir sorusu ile başlayacak olursak, Tüketicinin Haklarının Korunması Hakkında Kanunun 22’inci maddesi hükümleri gereğince her il ve ilçe merkezinde tüketici sorunları hakem heyeti oluşturulmuştur.

Kurulan bu heyetler tüketiciler ile satıcılar arasındaki ayıplı mal ve hizmetlerden ortaya çıkan ve doğan anlaşmazlıkların çözülmesi konusunda görevli ve yetkilidirler.

Tüketici ile satıcı arasındaki sorunların çözümünde kısa sürede sonuç alınması konusunda tüketici hakem heyetlerine başvurulması en doğru yol olacaktır.

Kaymakamlık Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Örnek Kararı

                           T.C 

…………. KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı

KARAR TARİHİ                             : 11.02.2013                                    (ÖRNEKTİR)

KARAR SAYISI                             : 2013/……..

TÜKETİCİ                                     : ——————–

ŞİKAYET OLUNAN                      : ………….. Bankası A.Ş

ŞİKAYET KONUSU                      :Dosya masrafı

RAPORTÖR                                 : ………………….

(ÖRNEKTİR)

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ               :Tüketici tarafından kaymakamlığımız Tüketici Sorunları Hakem Heyetine verilen 12.09.2012 tarihli dilekçesinde şikayet olunan bankadan çekmiş olduğu kredisine kesilen dosya masrafını şikayet ederek geri iadesini talep etmektedir.

Tüketici dilekçesi ekleri ve ………. A.Ş tarafından verilen savunma incelenmiştir. Konu 8422 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamında değerlendirilebilir.

4077 sayılı TKHK ( Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ) ‘ nın 6. Maddesi sözleşmedeki haksız şartları düzenlemektedir. Bu maddeye göre; Satıcı veya sağlayıcının tüketici ile müzekkere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.

Tarafların birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa ispat yükü ona aittir.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun açıkça bu tür sözleşmelerde haksız şart olarak kabul edilebilecek hususların tüketici ile müzakere edilip edilmediği yönünde bir uyuşmazlık var ise bunun ispat yükümlülüğünü satıcı/sağlayıcıya vermiştir.

Konu ile ilgili yükümlülük sağlayıcıya ait olduğu halde bu şartın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konduğunu iddia ve ispat edememiş, yasal dayanak gösterilememiş ve banka tarafından belirlenen komisyon ücretini ve dosya masrafını gösterir makbuzlar eklenmiş, bu nedenle sağlayıcının mezkûr şartı tüketici ile müzakere etmediğinin kabulü gerekmiştir. Uyuşmazlık konusu tüketiciye parasal bir yükümlülük yüklediğine göre tüketici aleyhine dengesizliğe neden olduğu açıktır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 27.06.2011, 3576/10221; 13 HD 10.02.2011,2010/11726; 2011/1870 tarih ve sayılı kararları ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 6. Maddesine göre Komisyon Ücreti ve Dosya Masrafına ilişkin şartın haksız şart olduğu ve bu şartın tüketiciyi bağlamadığı görüş ve kanaatine varılmış ve tüketicinin talebinin kabulüne, tüketiciden alınan …………. TL Komisyon Ücreti ve Dosya Masrafının şikayet olunan banka tarafından tüketiciye iade edilmesine kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere katılanların oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKAN                          ÜYE                                 ÜYE                                ÜYE                              ÜYE

Yukarda YAZMIŞ OLDUĞUMUZ ÖRNEK  Kaymakamlık Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından verilen Karar itiraz olmadığı takdirde 15 gün içerisinde kesinleşmektedir. Karşı tarafın itirazı olsa dahi Kaymakamlık Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararını Mahkemece Tedbiren durdurma talebi olmadığı sürece Karar İcra ilamı ile belirtilen miktar için icra müdürlüğü kanalı ile istenebilir.

0 Yorum

Yorum Bırak