Atla

Kayyım Atanması Ve İptali Dava Talebi


Kayyım Atanması Ve İptali Dava Talebi

Kayyım Atanması Ve İptali Dava Talebi

Kayyım Atanması Ve İptali Dava Talebi

TAPU İPTAL TESCİL DAVASI - TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRAS KABUL VEYA REDDEDİLMEMİŞ İSE KANUNDAKİ SÜRELER GEÇENE KADAR DAVANIN ERTELENECEĞİ - DAVACININ YARGILAMA SIRASINDA VEFAT ETTİĞİ - MİRASÇIYA DURUŞMA GÜNÜNÜN TEBLİĞİ GEREĞİ.

ÖZET: 6100 sayılı HMK'nın 55.maddesi uyarınca "taraflardan birinin ölümü halinde mirasçılar mirası kabul veya reddetmemiş ise, bu hususta kanunla belirlenen süreler geçinceye kadar dava ertelenir. Bununla beraber hakim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, talep üzerine davayı takip için kayyım atanmasına karar verebilir".

Bu hüküm, dava konusunun ölenin malvarlığına ilişkin olması ve dava sonunda verilecek hükmün olumlu veya olumsuz bir şekilde mirasçıların haklarını etkilemesi durumunda dikkate alınmalıdır.

Mirasçıları da ilgilendiren, mirasçıların malvarlığı haklarını etkileyen davalar, tarafın ölümü ile konusuz kalmaz. Bu halde, ölen tarafın mirasını reddetmeyen mirasçılarının, davayı mecburî dava arkadaşı olarak hep birlikte takip etmeleri gerekir.

Somut olayda, davacı E. G.ün yargılama sırasında vefat ettiği, mirasçılarından eşi N. G.'ün mirası reddetmediği anlaşılmış olup, adı geçen mirasçıya duruşma günü tebliğ edilerek, davada yer alması sağlanmadan, karar verilmesi doğru olmamıştır.

TANIMA VE TENFİZ İSTEMİ - ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN AKSİNE BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞI SÜRECE SULH HUKUK MAHKEMESİ OLDUĞUNUN BELİRLENDİĞİ.

Açıklanan tüm bu nedenlerle kısıtlama kararının tanınmasına ilişkin davaya Türk mahkemelerinde bakılabileceği, HMK 382/b-19 uncu maddesinde vesayet işlerinin çekişmesiz yargı işi olduğu, aynı yasanın 383 üncü maddesinde ise çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece Sulh Hukuk mahkemesi olduğunun belirlendiği,

Davada ise Almanya sulh mahkemesi kararının tanınması ve tenfizi istenildiğinden görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olduğu dikkate alınarak mahkemece davaya sulh hukuk mahkemesince bakılmak üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken aile mahkemesi sıfatıyla bakılarak davanın reddi doğru görülmemiştir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Davacılar vekili tarafından dava konusu taşınmazın tapu kaydında kim olduğu bilinmeyen şahıs lehine bulunan ipotek kaydının fekkini, adres ve kimlik bilgileri tespit edilemeyen ipotek alacaklısına kayyım atanmasını istemiştir.

Kayyım atanması talebinin amacı da dikkate alınmak suretiyle değerlendirilip sonuçlandırılması gerekir. Buna göre mahkemece, başka mahkemede görülen ipoteğin fekki davası nedeni ile temsil kayyımı atanması istendiği hususu dikkate alınarak,

Kayyım adayları arasından seçilecek bir kişinin kayyım olarak atanmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

ÖZET: Eşinin öldüğünü, eşinin yönetici ve hissedar olduğu ….Gıda Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin kendisi ile yaşları küçük …çocuğuna miras kaldığını, çocukların yaşları küçük olması nedeniyle onları temsilen kayyım atanması gerektiğini iddia ederek küçüklere şirket ortağı ve yetkilisi K. C. T.'in kayyım olarak atanmasına karar verilmesini istemiştir.

Davanın kabulüne, küçüklerin her birine ayrı ayrı davacı tarafça gösterilen kayyım adayı dışındaki kişilerin kayyım olarak atanmasına karar vermiştir. Ancak; küçüklere temsil kayyımı atama kararı doğru olduğu halde ek kararla yönetim kayyımı yetkisinin verilmesinin yanlış olduğu bu yanlışlık duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte olduğundan istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile mahkeme kararının düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

KAYYIM ATANMASI İSTEMİ - VELİSİ İLE MENFAATİ ÇATIŞAN KÜÇÜKLERE KAYYIM ATANMASI TALEBİ - KÜÇÜKLERE TEMSİL KAYYIMI ATAMA KARARI DOĞRU OLDUĞU HALDE EK KARARLA YÖNETİM KAYYIMI YETKİSİNİN VERİLMESİNİN YANLIŞ OLDUĞU - İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KISMEN KABULÜ - KARARIN KALDIRILMASI

Davacı: Eşinin öldüğünü, eşinin yönetici ve hissedar olduğu D. Gıda Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin kendisi ile yaşları küçük 3 çocuğuna miras kaldığını, çocukların yaşları küçük olması nedeniyle onları temsilen kayyım atanması gerektiğini iddia ederek küçüklere şirket ortağı ve yetkilisi K. C. T.'in kayyım olarak atanmasına karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme: Davanın kabulüne, küçüklerin her birine ayrı ayrı davacı tarafça gösterilen kayyım adayı dışındaki kişilerin kayyım olarak atanmasına karar vermiştir.

Eşinin öldüğünü, eşinin yönetici ve hissedar olduğu ….Gıda Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin kendisi ile yaşları küçük …çocuğuna miras kaldığını, çocukların yaşları küçük olması nedeniyle onları temsilen kayyım atanması gerektiğini iddia ederek küçüklere şirket ortağı ve yetkilisi K. C. T.'in kayyım olarak atanmasına karar verilmesini istemiştir. Davanın kabulüne, küçüklerin her birine ayrı ayrı davacı tarafça gösterilen kayyım adayı dışındaki kişilerin kayyım olarak atanmasına karar vermiştir. Ancak; küçüklere temsil kayyımı atama kararı doğru olduğu halde ek kararla yönetim kayyımı yetkisinin verilmesinin yanlış olduğu bu yanlışlık duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte olduğundan istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile mahkeme kararının düzeltilmesi gerektiğine karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Kayyım Atanması Ve İptali Dava Talebi - Yorum
  IŞILAY SELÇUK -
  6 Ağustos 2016

  Bir suç herşeydir; iki suç hiçbirşey!

  Cevapla
 • Kayyım Atanması Ve İptali Dava Talebi - Yorum
  ZEKİ ORAN -
  12 Ağustos 2016

  Kayyım Atanması Dava Talebi Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler....

  Cevapla
 • Kayyım Atanması Ve İptali Dava Talebi - Yorum
  GÖKBERK TÜRKAY -
  12 Ağustos 2016

  Kayyım Atanması Dava Talebi Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

  Cevapla
 • Kayyım Atanması Ve İptali Dava Talebi - Yorum
  NESİBE GÖÇER -
  15 Ağustos 2016

  Kayyım Atanması Dava Talebi Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

  Cevapla
 • Kayyım Atanması Ve İptali Dava Talebi - Yorum
  AZRA YAĞAN -
  16 Ağustos 2016

  Kayyım Atanması Dava Talebi Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
 • Kayyım Atanması Ve İptali Dava Talebi - Yorum
  Sureyya -
  19 Mart 2017

  Reddi miras davası cocuklara kayyum atanmasina karar verildi kayyum dilakcesi ornegi verebilirmisiniz.tesekkurler

  Cevapla
Yorum Bırak