Kıdem Tazminatını Nasıl Alabilirim?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kıdem Tazminatı  > Kıdem Tazminatını Nasıl Alabilirim?

Kıdem Tazminatını Nasıl Alabilirim?

Kıdem Tazminatını Nasıl Alabilirim?

Kıdem Tazminatını Nasıl Alabilirim? İş hukukunda işçi işveren tarafından haksız olarak işten çıkarmış olabilir yada işçinin hak etmiş olduğu İşçi alacakları olana Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, varsa yıllık izin ücretlerini, varsa fazla mesai alacaklarını ödememiş olabilir.

Bu durumda İşçi Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, varsa yıllık izin ücretlerini, varsa fazla mesai alacaklarını almak için İş mahkemelerine dava açması gerekmektedir.

İş mahkemesinde dava açılması durumunda yapılacak yargılama sonucunda mahkeme kararına göre alacaklarına karar verilmesi durumunda alabilmektedir. İş mahkemesinde açılana İşçi Alacakları ve tazminat davasında önemli olan konuların başında İş sözleşmesinin işçi mi işveren mi haklı olarak feshi etmiştir.

Mahkemenin bu konuda alacağı bilirkişi raporu önem arz etmektedir. İş hukuku konusunda uzman olan bilirkişi mahkemece kendisine gönderilen dosyanın incelemesini  dosyada mevcut evraklar üzerinde yapmaktadır. Bilirkişi, işçinin şahsi dosyası, tanık ifadeleri, dosya ya sunulan belgeleri incelemek suretiyle edineceği kanaate göre raporu hazırlayarak mahkeme sunar.

İş mahkemesi hakimi bu rapora göre hesaplanan miktarları dikkate alarak İşçi alacaklarının olduğunu belirterek karar verir. İşçi Alacakları davasında İş sözleşmesinin işçi tarafında haklı olarak feshi için birçok nedenler bulunmaktadır.

Örneği işçinin maaşlarının ödenmemesi veya geç ödenmesi, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, yıllık izinin kullandırılmaması veya ücretlerinin ödenmemesi, çalışma şartlarının değişmesi, işçinin çalışma şartlarındaki değişiklik nedeniyle rızasının alınmaması, işverenin işçiye mobbing uygulaması, işçiye hakaret edilmesi, sigorta primlerinin asgari ücretten yatırılması gibi nedenlerle feshi hakkı vardır. İşçi açmış olduğu davada bu haklı sebepleri ispat etmesi gerekmektedir.

Kıdem Tazminatını Nasıl Alabilirim sorusunun cevabı aslında bu paragrafta bulunmaktadır. İş Hukukunda Sözleşmenin tazminatı gerektirmeyecek şekildi fesih edildiğinin ispat yükümlülüğü işveren üzerindedir.İş Hukukunda işçi ücretin maaşının miktarını ispat yükümlülüğü işçidedir.

İş davasında işçinin maaşı tanık beyanları, işverenden alınan belgeler, yada Yargıtay 9. HD nin uzun yıllardır işçinin ücretinin ispati için tanık anlatımları, Ticaret odası, Meslek Odası, Sendika yazıları ve ücret ödeme bordrolarının karşılaştırılarak akdin feshindeki ücretin belirlenmesi gerektiği görüşünde bulunmaktadır. Fazla çalışmanın, 4857 Sayılı İş Kanununun 41, 42, 43. maddeleri ile 63. maddelerinde hükümleri bulunmaktadır.

4857 Sayılı Kanunun 63/1. madde hükmüne göre fazla çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. 45 saatten fazla yapılan çalışmalar fazla çalışma sayılmaktadır. Kıdem Tazminatını Nasıl Alabilirim . İş Hukukunda haftada 45 saatten fazla çalışma yapıldığının, ispat külfeti işçi üzerindedir. İş görme borcu bir yapma borcudur. Fiili bir olgudur.

Hukuki işlem değildir. İşçi iş görme borcunu haftada 45 saatten fazla yapmış ise, bunların HMK un ön gördüğü her çeşit delille ispatlaya bilecektir. HMK un 255. madde hükmüne göre tanıkların doğru söylemesi asıldır. İş davasında tanık dinlenmesinde Arkadaşlık, aynı iş yerinde çalışma, akrabalık vesaire gibi olgular bu kanuni karineyi değiştirmeyecektir. İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız. (Kıdem Tazminatını Nasıl Alabilirim?)

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor