Kimler Reddi Miras Yapabilir? | Ankara Avukat

Kimler Reddi Miras Yapabilir?

Kimler Reddi Miras Yapabilir

Kimler Reddi Miras Yapabilir? Miras, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda bireylere tanınmış en temel haklardan biridir. Buna göre; bir kişi ölürse, bu kişinin yasal (zorunlu olarak mirasçı olan kişiler yasal mirasçıdır) ya da seçimlik (kendisinin seçmiş olduğu)  mirasçıları sahipsiz kalan malvarlığı değerlerini yasal olarak bölüşürler.

Bu durumda, ölen kişiye mirasbırakan (muris), bölüşülecek olan malvarlığı değerine tereke, ve malvarlığı değerinin bölüşümünün yapılacağı ardıl kişilere ise mirasçı veya varis denir. Türk Medeni Kanunu’nun 599.maddesine göre, “mirasçıların tümü, murisin ölümüyle terekeyi bir bütün olarak kanun gereğince” edinirler.

Keza; murisin tüm ayni haklarını, alacak haklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazları üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar. Elbette, murisin borçlarından da sorumludur.

Kimler Reddi Miras Yapabilir?

Reddi miras yapma hakkı olan kişilerin, ilk olarak mirasçı sıfatına sahip olması gerekmektedir. T.C. Hukuk sistemince belirlenen mirasçı çeşidi ikiye ayrılmaktadır.

Yasal mirasçı; alt soy, üst soy, eş ve evlatlıktan, atanmış mirasçı ise; vasiyetname ve miras sözleşmesi gibi evraklardan hak sahibi olmuş kişilerdir. Miras bırakanın bütün mal variyeti, alacakları ve borçlarının tamamının toplanmasına tereke adı verilmektedir.

Sayılan vasıflara sahip olan mirasçılar, kendilerine kalacak olan borçların yükünden kurtulmak amacıyla reddi miras yapma hakkına sahiptirler. Mirasçı, kendisine bırakılan mirası reddetmediği takdirde, miras bırakanın tüm borçlarını da kabul etmiş olur ve bu borçlardan sorumlu tutulur.

Mirası Reddetmek İçin Ne Kadar Sürede Dava Açılmalıdır?

Reddi miras davasının süresi, miras bırakanın ölümünden sonraki 3 ayla sınırlandırılmıştır. Mirası reddetmek isteyenlerin son başvuru tarihi, özel sebeplerin varlığından dolayı hâkim tarafından uzatılabilir.

Reddi miras talebinin geçerli olduğu 3 aylık sürecin başlangıcında;

  • Yasal mirasçılar için, miras bırakanın öldüğü tarih,
  • Murisin ölümü, yasal mirasçılar tarafından geç bir vakitte öğrenilmişse ve bunu kanıtlayabilirlerse,
  • Atanmış mirasçılarda, murisin tasarrufunun kendilerine geç bildirilmesi sebebiyle uzayan tarihler esas alınır.

Mirasın Hükmen Reddi Davası Nedir?

Mirasın hükmen reddi olması durumunda husumetin mirastan vazgeçenin tüm alacaklılarına yöneltilmesi gerektiğini, miras vazgeçenin başkaca borçlarının da bulunup bulunmadığı, bunların tespitinin gerektiğini ve bu alacaklıların da dosyaya dahil edilmesi gerekmektedir.

Tereke üzerinde tasarrufta bulunmaya müteveccih tek bir eylemin tespiti bile eldeki davanın reddi kararlarını doğuracağını, bu nedenle veraset ve intikal vergisi ödeyip ödemediklerinin sorulması gerekir.

Mirasından vazgeçilenin vefat tarihi itibariyle banka hesap ve ayrıntısının incelenmesinin yapılması gerektiğini, Mirastan vazgeçenin ölümünden 3 ay içinde hasımsız bir biçimde davanın açılmamsı durumunda mirasın hükmen reddi şartları incelenerek yapılabilinir.

1 SORULAR

  1. Nimet K. dedi ki:

    Kayınpederim 2019 da vefat etti.3 çocuğu ve birde eşi var veraset ilamı çıkartıldı ve bütün mal varlığı eşine ve tüm çocuklarına eşit verilmiş.kardeşler ve anne tüm mal varlığının tek bir kardeşe verilmesini istiyor. Acaba bunun için ne yapabiliriz?şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri