Kira Bedelinin Mirasçılara Ödenmesi İstemi | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Kira Bedelinin Mirasçılara Ödenmesi İstemi

Kira Bedelinin Mirasçılara Ödenmesi İstemi

Kira Bedelinin Mirasçılara Ödenmesi İstemi, Kiraya verenin ölümü halinde kira bedeli ve sözleşmenin durumu Miras Hukuku kapsamında hüküm altına alınmıştır.

Mirasçıların kira alacağı hakkı bulunmakta ve kiracı kira bedeli ödemekle yükümlü olmaktadır. Kiraya verenin vefat etmesi durumunda mirasçıların sayısının birden fazla olması halinde tüm hak ve borçlar ortak şekilde paylaşılmaktadır.

Kiralayanın Ölümü Durumunda Kira Sözleşmesi Yenilenir Mi?

Türk Borçlar Kanunu’nun 205 maddesinde hüküm edildiği üzere kiraya veren kişinin ölümü durumunda onun yerine hak sahibi olan miraslar kira sözleşmesinin tarafı haline gelmektedir. Yapılan imzalandığı süre kadar geçerli olmaktadır.

Kira sözleşmesini tarihi bittikten sonra yenilenip yenilemeyeceği kararı mirasçı ve kiracı arasında yapılacak anlaşmaya göre değişiklik göstermektedir. Mirasçılar kira sözleşmesinde bulunan aynı şartlarda ölen kişinin yerine geçerek hak sahibi olurlar. Bu durumda kira sözleşmesinin yenilenmesine gerek duyulmamaktadır.

Kiralayanın Ölümü Durumunda Mirasçıların Hakları

Kira bedelinin mirasçılara ödenmesi istemi yapıldığında davacı mirasçılar, davalı ise kiracıdır.  Mirasçı sayısı birden fazla ise kira kontratının tarafı olan mirasçılar bir veraset belgesi çıkarmalı ve ortak olarak miras hakkına sahip olduklarını ispatlamalıdırlar.

Bu durumda dava açma süresi takip tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yapılmalıdır. Kira bedelinin ödenmesi istemi yapıldıktan sonra bir ay içerisinde kiranın ödenmemesi durumunda icra takibi yapılmaya başlanmaktadır.

Mirasçılar miras bırakan kişinin halefi sayıldığı için yeni bir malik olarak sayılmamaktadırlar. Bu sebeple yeni bir Malik’in hakkı olan bir ay içerisinde İhtar şekil 6 ay sonra tahliye davası açma hakları bulunmamaktadır. Kiraya verenin ölümü halinde tahliye isteme hakkı yalnızca mirasçıların söz konusu mülkü satışa çıkarmak istediklerinde ve paylarına düşen miktarı almak istediklerinde mümkün olmaktadır.

Mirasçıların sayısının birden fazla olması durumunda mülk ile ilgili alınacak kararlarda ya da açılacak olan davalarda dava arkadaşlığı etmeleri ve birlikte ortak karar alarak hareket etmeleri gerekecektir.

Böyle bir durumda mülk ile ilgili yapılacak her işlemde mirasçı sayısı kaç ise hepsinin rızası olmalı ve hepsi birlikte hareket etmelidir. Kiralayan öldükten sonra kiracının kira bedelini nasıl ödeyeceği konusu için de Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulmalı ve dava açılmalıdır.

Kira Bedelinin Mirasçılara Ödenmesi İstemi

Kira Bedelinin Mirasçılara Ödenmesi İstemi, Kiralayanın ölmesi-Kira bedelinin kime ödeneceği hususu, Kira bedellerinin mirasçılar arasında miras payları oranında Ödenmesi

  • Kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür (6098 S. K. m. 313).
  • Kiracı, aksine sözleşme ve yerel adet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür (6098 S. K. m. 314).
  • Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur (6098 S. K. m. 310).
  • Birden çok mirasçı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir (4721 S. K. m. 640).
  • Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler (4721 S. K. m. 640).
  • Ortakların hakları ve yükümlülükleri, topluluğu doğuran kanun veya sözleşme hükümleri ile belirlenir. Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, gerek yönetim, gerek tasarruf işlemleri için ortakların oybirliğiyle karar vermeleri gerekir (4721 S. K. m. 702).
  • Sözleşmeden doğan topluluk devam ettiği sürece, paylaşma yapılamaz ve bir pay üzerinde tasarrufta bulunulamaz (4721 S. K. m. 702).
  •  Ortaklardan her biri, topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabilir. Bu korumadan bütün ortaklar yararlanır (4721 S. K. m. 702).
  • 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un Geçici 2. maddesi gereğince; Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354. maddeleri 01.07.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde Mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Makalede Kira Bedelinin Mirasçılara Ödenmesi İstemi konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Kira Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

1.089 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri