Kira Sözleşmesi Kefilin Sorumluluğu

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kira Hukuku Davaları  > Kira Sözleşmesi Kefilin Sorumluluğu

Kira Sözleşmesi Kefilin Sorumluluğu

Kira Sözleşmesi Kefilin Sorumluluğu

Kira Sözleşmesi Kefilin Sorumluluğu

Sözleşmede iki tarafın ad ve adrseleri, aylık ve yıllık kira miktarı ile sözleşme süresi ve taşınmazın durumu yazılır.

Artış miktarı tespit edilir ve belirtilirse geçerli olur. Demirbaş ve ortak giderlerin ödemelerinin kime ait olacağı, varsa stopaj ödemesi hakkında bilgi ve kiranın nereye ödeneceği belirtilir.

Kira sözleşmesi üzerine yazılıp geçerli sayılmayan tek husus; tahliye taahhüdüdür. Bunun dışında yazan her şey geçerlidir.

Kira Sözleşmesi Kefilin Sorumluluğu Nelerdir

Kefilin sorumluluğu Kira Sözleşmesinde yazılı yıl kadar sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu konuda birçok Yargıtay Kararı bulunmaktadır.

Yargıtay Kararı – Kira Sözleşmesi Kefilin Sorumluluğu

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – KİRA SÜRESİNİN UZAMASI DURUMUNDA KEFİLİN AZAMİ HANGİ SÜRE VE NE MİKTAR İLE SORUMLU OLACAĞININ TARAFLARCA ÖNCEDEN TAYİN EDİLMİŞ OLMASI – BELİRSİZ KEFALETTEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ.

ÖZET: Kira süresinin uzaması durumunda kefilin azami hangi süre ve ne miktar ile sorumlu olacağı taraflarca önceden tayin edilmiş olup bu durumda belirsiz bir kefaletten söz edilemeyecektir.

Mahkemece davalı kefilin durumunun sözleşmenin 15. maddesi kapsamında değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme sonucu karar verilmesi doğru değildir.

kira sözleşmesi uyarınca kiracı olduğunu kira bedelinin yıllık 7.920 TL olduğunu, kira parasının yıllık peşin olarak ödeneceğini, 01.08.2010 tarihinde peşin ödenmesi gereken bir yıllık kira parasının ödenmediğini,

bunun üzerine kiracı ve kefil hakkında Ankara 31. İcra müdürlüğünün 2011/1765 sayılı dosyası ile icra takibi yaptıklarını, müteselsil kefil olan davalı İ. B.’un borca itiraz ettiğini,

itirazının haksız olduğunu belirterek itirazın iptali ve kiralananın tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece kiralananın tahliyesine, kefaletin sözleşme süresi ile sınırlı olması nedeniyle kefil hakkında açılan davanın reddine karar verilmiştir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor