Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

Kira Sözleşmeleri Hangi Mevzuata Göre Hazırlanır?

Kira sözleşmeleri kiracı ile ev sahibi arasındaki ilişkilerin korunması ve hukuki açıdan haklarına sahip çıkılmasını sağlayan belgeler olduğu için kanunlarla bu sözleşmeler düzenlenmektedir. Daha önce Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile düzenlemesi yapılmakta olan kira sözleşmeleri 2011 yılı itibarıyla artık Borçlar Kanunu kapsamındaki düzenlemelerle gerçekleştirilebiliyor. Böylece kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişkinin bir tür borç ve alacak ilişkisine dönmesi de gerçekleşti.

Kira Sözleşmeleri Nedir?

Kiraya verilmiş olan şeyin kullanımı, faydalarının alınmasını kirayı veren kiracıya bırakma işinin ve bu işlem için yapılacak olan kira bedeli karşılığı ödemenin hakkındaki kuralların listelenmiş olduğu sözleşmeler kira sözleşmeleridir.

Her ne kadar iki taraflı olması ve sözleşmeye konu olan hususun karmaşık olmaması sebebiyle kira sözleşmeleri üzerinden çeşitli tartışmalar çıkacağı düşünülmese de pek çok anlaşmazlığın yaşanması da söz konusu olabiliyor. Kanunda yapılan yeni düzenlemelerle birlikte sözleşmeler için yaşanan anlaşmazlıklara daha net çözümler ortaya konduğu görülebilmektedir.

Borçlar Kanunu içinde açık bir şekilde sadece tanım noktasında bile ortaya konmuş olan kira sözleşmelerinin kurallarına rağmen sıklıkla ev sahibi ve kiracılar arasında farklı nedenlerden dolayı sorunlar yaşanabiliyor. Bu sorunların sonrasında ev sahiplerinin kira bedellerini alamaması nedeniyle ekonomik zarara uğraması söz konusu olurken kiracılar ise evden çıkarılması durumlarında mağdur olmaktadırlar. Bu nedenle aradaki tüm ilişkilerin kurallara bağlı kalması ve tarafların mağdur olmaması adına mutlaka kira kontratı olarak da bilinen sözleşmelerin imzalanması gerekmektedir. Hazır kira sözleşmeleri üzerindeki bilgilerin doldurulması şekliyle belgeler oluşturulabileceği gibi aynı zamanda noter aracılığı ile de bu sözleşmeler yapılabilmektedir. Kendi başlarına kira sözleşmelerini hazırlayan tarafların mutlaka en yüksek derecede bu konuya önem vermesi gerekmektedir. Ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan sorunlar ilk başladığından çok daha büyük bir noktaya kolaylıkla gelebileceği öngörüldüğünde kişilerin mutlaka yasal hakları bilip buna uygun olacak şekilde bir kontrat hazırlaması gerekmektedir.

Kira Kontratı Nasıl Hazırlanır?

Daha önce kiracı ile ev sahipleri arasında yaşanan tartışmalara çözüm getirmede yaşanan zorluklardan alınan dersler sonrasında artık kira kontratlarında net çözümler ortaya konmaktadır. Düzenlemelerle birlikte kira kontratlarını hazırlayan kişiler doğru bir şekilde bunları hazırladıkları takdirde hem kolaylıkla bu işlemi gerçekleştirmiş olmakta hem de her iki tarafın da haklarının güvence altına alınmasını sağlamaktadır.

Kira Sözleşmelerinde Neler Bulunur?

Kira kontratlarının hazır formdaki belgeler halinde alındıktan sonra imzalanması ile kira sözleşmelerinin kolaylıkla yapılması mümkün olabilmektedir. Bu hukuki açıdan da geçerlilik taşıyan belgeler anlamına gelebiliyor. Bunun dışında kişiler noter huzurunda da kira sözleşmelerinin hazırlanmasını talep edebilirler. Kira sözleşmeleri içinde Genel ve Özel Koşullar olmak üzere iki farklı başlık altında çeşitli kurallar hazırlanmıştır. Bu kurallar yasaya uygun şekilde düzenlenmişse bu durumda kira sözleşmesinin de geçerli olmasından söz edilebilmektedir.

Kira Sözleşmesi Yenilendiğinde Kira Ne Kadar Artar?

Ev sahibi ile kiracılar arasında en çok tartışma yaşanan konuların başında kira sözleşmelerinin yenilendiği durumlarda ortaya çıkan kiraların ne kadar bir zam oranına sahip olacağı durumudur. Yaşanan tartışmaların önüne geçmek adına Borçlar Kanunu’nda bu konuyla ilgili de düzenleme yapılması uygun görülmüştür. Taraflar yeni kira dönemlerinde uygulamaya konulacak kira bedeli anlaşmalarını bir önceki yılda yaşanan üretici fiyat endeksindeki artış oranına göre belirler. Burada artış miktarı endeksteki artıştan fazla olmamalıdır. Bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde geçerli olan bu kural yine hakim tarafından kiracının da durumu göz önünde bulunarak yine aynı endeks artışına bağlı kalacak şekilde yapılmaktadır.

Yapılan düzenlemeler sayesinde kira sözleşmelerinde kira artışı ile ilgili hususlarda farklılıkların yaşanmasına önüne geçilmekte ve bu sayede artış oranları da dikkate alınarak kurallara bağlı kalınmaktadır. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ve yıllık değişim oranı olmak üzere iki farklı orana sahip olan üretici fiyat endeksinde on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak ölçümler yapılabilir.

Kira Sözleşmesini Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kira sözleşmesinin hazırlarken imza aşaması öncesinde kişilerin mutlaka kira kontratları ile ilgili dikkat etmesi gereken noktalara özen göstermesi gerekir. Bu konuda öncelikle kira kontratında imzası bulunan kişinin mutlaka mal sahibi olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer değilse kişinin yasal haklarını vekillik eden bir kişi olup olmadığı da incelenmelidir. Bunun yanı sıra binayla ilgili hususlara da dikkat etmek gerekir. Bu binanın adresinin, bina ve daire numarasının doğru olup olmadığı ile ilgili olmaktadır. En çok tartışma yaşanan konulardan biri olan kira artış bedellerinin de neye göre belirlenmiş olduğu mutlaka incelenmelidir.

Kira sözleşmelerinin geçerli olmasında yasal formatlarına uygun formunu koruması gerekli olmaktadır. Bu nedenle kiracıların ve ev sahiplerinin açık bir şekilde ad soyadı ve TC kimlik numarası gibi bilgilerinden yazılmış olduğundan ve doğruluğundan emin olunması gerekmektedir. Kiracı ve ev sahibi tarafından kontratlar imzalanırken eğer ortada kefiller bulunuyorsa bu durumda onların huzurunda imzaların atılması gerekmektedir. Kira sözleşmesinin her sayfasının imzalanması da kişilerin bu sayfayı gördüklerini belgeleyen bir nokta olduğu içi geçerli olmaktadır.

Kira sözleşmelerinde belirtilen bir diğer husus olan kiranın ne kadar olacağı, ne şekilde ve ne zaman ödeneceği ile ilgili hususlara da dikkat etmek gerekmektedir. Burada sözleşme üzerinde bilgilerin eksiksiz bir şekilde yazılmış olmasına ve banka hesaplarından kira bedeli olarak gönderilmesine mutlaka dikkat etmek gerekmektedir. Kiralanan ev için bir depozito bedeli belirlenmişse bu bedelin de neden verildiği ve hangi durumlarda geri alınabileceği mutlaka belirtilmelidir. Depozito için verilmiş ücretlerin verilmesi ve alınması sırasında yaşanan problemlerden dolayı sıklıkla tartışmalar yaşandığı için mutlaka bunun koşullarına da dikkat etmek gerekmektedir. Bu yüzden kiralanan evin hangi koşullara sahip olduğu, hangi haliyle kiracıya teslim edildiği ve kiralanan evde bulunan eşyaların da sözleşmeye eklenmesi gerekmektedir. Bu noktada kişiler detaylı bir şekilde tüm bilgileri sözleşmeye ekleyerek haklarının korunmasını sağlayabilirler.

Kira Sözleşmesinin Genel ve Özel Kuralları

Kira sözleşmelerinin hemen hemen tamamı Borçlar Kanunu’nda belirtilmiş olan maddeler doğrultusunda hazırlanmış olduğu için kira sözleşmeleri de birbirine benzer özellikler taşıyan belgeler olmaktadır. Kiracı ile ev sahibi arasındaki ilişkilerin düzenlendiği sözleşmelerde genel ve özel olmak üzere iki farklı koşul listesi bulunmaktadır.

Özel koşullarda kiracının başka bir kişiye kiraya vermesi ya da kirayı devretmesi gibi durumların yaşanmaması güvence altına alınır. Kullanım amaçları dışında evin kullanılması ve kiracının yakınlarının dışında evde birilerinin kalması mümkün olmamaktadır. Kiralanan evle ilgili yakıt ve kapıcı giderleri gibi giderler mutlaka kiracı tarafından ödenir. Evde ortaya çıkan onarım işlerinde ise kiracılar sorumlu olmaktadır. Burada on günlük onarım süresini aşmamak gerekmektedir. Kiracının bir diğer görevi de aile beyannamesini üç gün içinde mahalle muhtarına teslim etmesi gerekiyor. Son olarak kira sözleşmelerinde belirlenmiş olan kira miktarının geç ödenmesi halinde hiçbir şekilde faiz uygulamasına gidilemeyeceği de belirtilmiştir. Ev sahibinin değiştiği durumlarda sözleşmedeki tarafın yerini alan yeni ev sahibinin doğrudan sözleşmeyi kabul ettiği varsayılır. Eğer sözleşmeyi değiştirmek isterse bunun için 6 ay sonra bir dava açarak sözleşmeyi sonlandırma şekliyle yapabilmektedir.

Sözleşmenin ispat açısından yazılı yapılması daha uygundur. Önemli kira getirisi yüksek Kira sözleşmelerinin hazırlanmasında ise avukat hukuki destek alınmasında fayda vardır. Sözleşmenin Avukat ile hazırlanması ve ilerde meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, Alacak davaları, Tahliye davaları ve diğer davalarda ispat, davanın kazanılması ve ilerlemesinde önemlidir. Çünkü Tahliye davaları ve alacak davaları, dava bakımından hem zaman alan hemde masraflı davalardandır.

Yargıtay Kararı – Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır

Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır, konusu ile ilgili olarak açıklamalara yer verilmiştir.

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2015/10645 Karar: 2015/9792 Karar Tarihi: 12.11.2015 – Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır

KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BORÇ NEDENİYLE BORÇLU KİRACININ TEVDİİ MAHALLİ TAYİNİ İSTEMİ – TEVDİ MAHALLİ İSTEMİNİN KABULÜNE KARAR VERİLDİĞİ – TEMYİZ İSTEMİNİN REDDEDİLDİĞİ

ÖZET: Uyuşmazlık, kira sözleşmesinden kaynaklanan borç nedeniyle, borçlu kiracının tevdii mahalli tayini istemine ilişkindir. Mahkemece tevdi mahalli isteminin kabulüne karar verilmiş, karar karşı taraf vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz istemi reddedilmiştir.

Sonuç: Mahkemece verilen tevdii mahalli tayini talebinin reddine ilişkin karar 6100 Sayılı HMK’nun 382.maddesinde sayılan çekişmesiz yargı işlerinden olduğundan ve temyizi kabil kararlardan olmamasına göre HMK.nun geçici 3.maddesi yollamasıyla HUMK.nun 428.maddesi gereğince temyiz isteminin REDDİNE,

T.C. YARGITAY 21.Ceza Dairesi Esas: 2015/3898 Karar: 2015/5333 Karar Tarihi: 19.11.2015 – Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇU – SANIĞIN ANNESİ YERİNE KİRA SÖZLEŞMESİNE KENDİ YERİNE İMZA ATMASINA ÖNCEDEN MUVAFAKAT VERİP VERMEDİĞİ – KİRA SÖZLEŞMESİNİN HANGİ TARİHTE YAPILDIĞI – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda alınan bilirkişi raporlarında suça konu kira sözleşmesindeki imzaların sanığa ait olduğunun tespit edilmesi karşısında sanığın annesi olan ….’e oğlu olan sanığın kira sözleşmesine kendi yerine imza atmasına önceden muvafakat verip vermediğinin sorulması, suça konu kira sözleşmesinin 05.02.2010 tarihli olması nedeniyle bahsi geçen evin satış tarihinin, tapudan sorulması sözkonusu kira sözleşmesinin gerçekte hangi tarihte (yazılı ya da sözlü) yapıldığının da taraflardan sorulmasından sonra toplanan tüm delillerin birlikte değerlendirilerek sonucuna göre yüklenen özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarının yasal unsurları itibariyle oluşup oluşmadığı karar yerinde açıklanıp tartışılarak hüküm kurulması yerine, eksik incelemeyle sanığın her iki suçtan mahkumiyetine hükmolunması isabetsizdir.

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2015/6615 Karar: 2015/9221 Karar Tarihi: 02.11.2015 Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır

TAHLİYE VE KİRA ALACAĞI DAVASI – TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE VE KİRA ALACAĞININ TAHSİLLİ İSTEMİ – UMUMİ HÜKÜMLERE GÖRE AÇILAN DAVANIN ESASININ İNCELENMESİ GEREĞİ – MAHKEMENİN GÖREVSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava temerrüt nedeniyle tahliye ve kira alacağının tahsilli istemine ilişkindir. Davalı süresinde yaptığı itirazında borcu olmadığını beyan etmiştir. İtiraz üzerine davacı vekili 15.02.2013 tarihinde açmış iş bu dava ile temerrüt nedeniyle tahliye ve kira alacağının tahsilini istemiştir. İcra takibi sonucu gönderilen ödeme emrine itirazda alacaklı isterse mercide itirazın kaldırılmasını isterse Sulh Hukuk Mahkemesine tahliye davasını açabilir. Bu seçimlik hakkını kullanması davacının kendisine aittir. İİK 67 maddesinde takip talebine itiraz edilen ve itirazın kaldırılması için mercie müracaat etmeyen alacaklıya umumi hükümler dairesinde itirazın iptalini dava edebileceğini belirtmiş aynı yasanın 269 maddesinin 4 bendinde alacaklının umumi hükümler dairesinde davayı açmaya mecbur kalması halinde de ihtarlı ödeme emrinin ihtar yerine geçeceği ifade edilmiştir. Bu durumda umumi hükümlere göre açılan davanın esasının incelenmesi gerekirken mahkemenin görevsizliğine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır

Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır

Sonuç 

Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır konun önemine binaen bir avukat desteği alınmasını öneriyorum. Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır, şeklinde belirtilen konular Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır soruları ortaya çıkacaktır.