Kira Sözleşmesi Örneği Çeşitleri | Ankara Avukat | Kira Hukuku Davaları

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Kira Sözleşmesi Örneği Çeşitleri

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kira Hukuku Davaları  > Kira Sözleşmesi Örneği Çeşitleri

Kira Sözleşmesi Örneği Çeşitleri

Kira Sözleşmesi Örneği Çeşitleri

Kira Sözleşmesi Örneği Çeşitleri, Birçok konuda olduğu gibi kiracı ile mülk sahibi arasındaki alışveriş de bir hukuka dayanır. Mülk sahipleri, kendi evlerini ya da işyerlerini belirlenen bir bedel ile bir başkasının kullanımına sunmasına kira işlemi denir. Mülkü kiralayan taraf ev sahibi ya da mülk sahibi olarak tanımlanırken, bu mülkü kiralayanlar da kiracı olarak adlandırılır. Mülk sahibi ile kiracı arasındaki alışverişe de kiralama işlemi denir.

Kira Sözleşmesi Nedir? Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Türkiye’de yıllardır kiralama işlemleri ve kiralama süreçleri 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilirdi. Ancak 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile bu kanun yürürlükten kalkmıştır. Ancak 1 Temmuz 2012 tarihinden önce yapılan kira sözleşmeleri için halen bir önceki yasa olan 6570 sayılı kanuna göre işlemler yapılmaktadır. Bu duruma istisna olarak, tahliye, temerrüt ve sözleşmenin sona erdirilmesi konularında sözleşmenin hangi tarihte yapıldığının bir önemi olmadan 2012 yılında yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri geçerlidir.

Kira hukukuna dair en çok avukatlık hizmeti talep edilen konuları şöyle sıralayabiliriz:

Ödenmeyen kira veya ihtiyaç nedeniyle açılan tahliye davaları, işyeri ve konutlar için kira sözleşmelerinin hazırlanması, kira tespit davalarının açılması işyeri ya da konutun yeniden inşa süreçlerinde tahliye davaları…

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira sözleşmeleri genellikle konut veya işyerleri için düzenleniyor olsa da; filo kiralama, finansal kiralama, ürün hasılat kiralanması gibi durumlar için de kullanılır. Her iki tarafada borç yükleyen bir sözleşme türü olan kira sözleşmeleri, kiracıya kullanma ve yararlanma hakkı verir. Kira sözleşmeleri çok yaygın olarak kullanıldığı için birçok farklı uyuşmazlık nedeniyle davalara konu olur.

Kira sözleşmeleri süresiz olarak ya da belirli bir süre için yapılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus; belirli süreli bir kira sözleşmesi yapılmışsa kiracı sözleşmenin sona ereceği tarihten 15 gün öncesine kadar herhangi bir bildirim yapmadıysa kira sözleşmesi aynı şartlarla bir yıl daha uzatılmış kabul edilir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Çoğunlukla yazılı olarak düzenlenen kira sözleşmelerinde, herhangi bir şekil şartı yoktur ve sözlü olarak da yapılabilir. Ancak herhangi bir uyuşmazlık durumunda iddianın ispat edilebilmesi için yazılı olarak düzenlenmesi ve hatta sonraki süreçte imzaların inkar edilememesi için noter huzurunda imzalanması da çok önemlidir.

Kira sözleşmeleri hazırlanırken dikkat edilecek olan bir diğer önemli husus da ev ya da işyerindeki demirbaşların yazılması ve evin mevcut durumunun detaylı olarak açıklanmasıdır. Finansal konularda anlaşmazlığa sebebiyet vermemek için kira artış oranı, depozito bedeli ve bu bedelinin hangi masrafları kapsayacağı ya da kapsamayacağı, elektrik, su doğal gaz ve aidat gibi masraf kalemlerinin masrafların kim tarafından üstlenileceği tam olarak açıklanmalı.

Kiracı Hangi Durumlarda Tahliye Edilebilir?

6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre aşağıdaki durumlarda mülk sahibi kiracıyı tahliye etme hakkına sahiptir. Bu gerekçeleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Ödenmeyen Kira Bedeli
  • Yazılı Tahliye Taahhüdü Alınması
  • Kiralayanın Konut ve İşyeri İhtiyacı
  • Taşınmazın Yeniden İnşası
  • Kira Akdinin 10 Seneyi Doldurması
  • Haklı Sebeple 2 İhtar Yapılması

Yargıtay Kararı – Kira Sözleşmesi Örneği Çeşitleri

KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA – DAVA DEĞERİNE BAKILMAKSIZIN DAVAYA BAKMA GÖREVİNİN SULH HUKUK MAHKEMESİNE AİT OLMASI – GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayımızda; dava, kira sözleşmesinden kaynaklanmakta olup dava 13.06.2013 tarihinde açılmıştır.

Dava tarihinde yürürlükte olan HMK. 4/1-a maddesi gereğince dava değerine bakılmaksızın davaya bakma görevi Sulh Hukuk Mahkemesine aittir.

Bu nedenle mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde işin esası hakkında karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır. (Kira Sözleşmesi Örneği Çeşitleri)

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor