Kira Sözleşmesinin Akde Aykırılık Nedeniyle Feshi

Kira Sözleşmesinin Akde Aykırılık Nedeniyle Feshi konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

 

Kira Sözleşmesinin Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu” başlıklı 316. Maddesi hükmü uyarınca;

 

Ankara avukat