Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kira Hukuku Davaları  > Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı, ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir. Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı Avukat ile takip edilmesi meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, Alacak davası, İcra takibi, icra takibine itiraz, itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında ispat, davanın kazanılması ve ilerlemesinde önemlidir.

Çünkü icra takibi, itirazın iptali veya kaldırılması, tahliye davası, dava bakımından hem zaman alan hemde masraflı olan davalardandır. Kira tahliye davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarname Örneği

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı yada ihtarnamesi delil niteliği taşıması sebebiyle bu işlemin noterden yapılması gerekmektedir. Konuyla bağlantı olması nedeniyle ihtarname nasıl yazılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Her türlü hukuki işlemlere gibi  Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı, ihtarnamesi, İstekde bulunan, ihtar edilecek diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adresleri yazılır.

Daha sonra  İhtarı ve ihbar konusu yazılır, açıklama bölümünde ise konu anlaşılır cümlelerle anlatılır.Tüm yazım işlemleri tamamlandıktan sonra İstemde bulunanın imzasını, Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile), kapsar.

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarname Örneği

İHTAR EDEN                    :

TC KİMLİK NUMARASI    :

ADRES                             :

VEKİLİ                               : AV. İLKAY UYAR KABA

ADRES : İHTAR EDİLEN  :

ADRES                               :

KONU                                 : …/ …/ … tarihinde sona erecek olan kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine/uzatılmayacağına dair ihtarnamedir.

AÇIKLAMALAR               : İhtar Eden Vekili  AV. İLKAY UYAR KABA

Sayın Noter; ………………………………………….tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ … İhtar Eden Vekili  AV. İLKAY UYAR KABA

Yargıtay Kararı – Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı

KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRACILIĞIN TESPİTİNE DAYALI MUARAZANIN MENİ DAVASI – GÖREVLİ MAHKEME – BİR YILLIK KİRA BEDELİ ESAS ALINARAK GÖREVLİ MAHKEMENİN SAPTANMASI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Değerine bakılmaksızın kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, akdin feshi yahut tespit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davaların Sulh Hukuk Mahkemesi’nin görevi içinde kalacağı belirtilmiştir. Kiracılığın tespiti ve muarazanın men’i davası bunlar arasında sayılmamıştır.

Bu durumda görevli mahkemeyi belirlemede davanın değeri, bu bağlamda bir yıllık kira bedeli esas alınarak saptanmalıdır. Mahkemece işin esası incelenip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, hukuki tanım ve değerlendirmede hataya düşerek görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.Diğer makaleler için Ankara Avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor