Kiracı Tahliye Davası Nasıl Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kira Hukuku Davaları  > Kiracı Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Kiracı Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Kiracı Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Kiracı Tahliye Davası Nasıl Açılır

Kiracı Tahliye Davası, Sulh hukuk mahkemeleri, Açılır. Kiracı, aksine sözleşme ve yerel adet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür.

Ödemediği takdirde kira alacağı ve Kiracı Tahliye Davası açılabilir. Ev sahipleri ve kiracılar arasında genellikle kiracının aylık kira bedellerini ödememesi sebebiyle tahliye davalarının açılması söz konusu olmaktadır.

Aylık kira bedellerini ödememesine rağmen kiraladığı mülkü boşaltmayan kiracılara ev sahipleri tahliye davası açarak, kiralanan mülkü boşaltmasını talep edebilmektedir.

Kiracı Tahliye davaları arasında mahkemelerde en sık görülen davalardan birisi olan tahliye davalarının açılabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır.

Eğer kiracı kira bedelini vaktinde ödememesinden kaynaklı olarak 1 yıl içerisinde 2 kere yazılı olarak ihtar almışsa mülk sahibi tarafından tahliye davası açılabilmektedir.

Ayrıca kiracı tarafından kiralanan mülkün tahliye edileceği yazılı bir şekilde mülk sahibine bildirilmiş ise ve kiracı bu bildiriye rağmen mülkü tahliye etmiyorsa ev sahibi icra dairesine başvurarak kiracının tahliyesini isteyebilmektedir.

Eğer ev sahibi mülkün kendisi, eşi veya çocukları için mesken olarak ya da herhangi bir sanatı ya da mesleği icra etmek için kullanma ihtiyacı duyarsa, gayrimenkulün yeniden inşa veya tamir edilmesi gerekliliği bulunuyorsa ve bu inşa ve tadilat durumunda mülkün içerisinde kimsenin ikame etmesi mümkün değilse mülk sahibi kiracıyı durumdan haberdar ederek 6 ay içerisinde mülkü tahliye etmesini talep edebilmektedir.

Kiracı Tahliye davası ayrıca kiralanan mülkün kiracı tarafından başka birisine kiraya verilmesi durumunda ya da kiracının mülk sahibinin onayı olmadan kiracılık haklarını başka birisine devretmesi durumunda da tahliye davaları olarak görülebilmektedir. Kiracı mülkü tahliye ettikten sonra hiçbir sebeple başkasına işgal ettiremez, bu durum kanunlarda net bir şekilde belirtilmiştir.

Kiracının imzalanmış olan sözleşmeye aykırı davranması durumunda ev sahibinin sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. Mülk sahibinin sözleşmeyi feshedebilmesi için öncelikle kiracısına sözleşmeye aykırı davrandığını belirtmesi ve bu aykırılığı gidermesi için uyarıda bulunması gerekmektedir.

Eğer yapılan uyarı sonucunda kiracı sözleşmeye ve kanunlara olan aykırı davranışlarına bir son verdiyse mülk sahibinin sözleşmeyi feshetmek için bir gerekçesi bulunmaz. Ancak kiracı yapılan uyarıya rağmen aykırı davranışlarına devam etmekteyse mülk sahibi kiracısına karşı tahliye davası açabilme hakkına sahip olur.

Kiracı, kiraladığı mülkü herhangi bir şekilde kalıcı zarar vermeden kullanmak zorundadır ve bina içerisinde yaşayanların huzurunu kaçıracak herhangi bir davranışta bulunmamalıdır.

Eğer kiracı kiraladığı mülke kendisi ya da kiracıyla bağlantısı olan 3. Şahıslar aracılığıyla bir zarar verirse, zararı karşılamak suretiyle mülkü tahliye etmek durumundadır.

Kiracı Tahliye davaları açılabilmesi için mülkü kiralayan kişinin kira sözleşmesinin süresine göre 2 aydır aylık kira ödemelerini gerçekleştirmiyor olması gerekmektedir.

Uzun süreli imzalanmış olan sözleşmeler için otuz gün, daha kısa süreli sözleşmelerde ise 6 günlük süre içerisinde kira bedellerinin ödenmesi gerekmektedir.

Kısacası mülk sahibi kiranın ödenmemesi durumunda kiracısına bir ihtar çekmeli ve otuz günlük süre içerisinde kira bedellerinin ödenmesini aksi halde belirtilen süre içerisinde sözleşmeyi feshedeceğini belirtmelidir.

Kiracı verilen süre sonuna kadar ödenmemiş kira bedellerini ödeyerek borcundan kurtulabilir ve sözleşmesinin devamını sağlayabilir.

Kiracının belirtilen süre sonunda ödenmemiş kira bedellerinin ödemesini yapmaması durumunda, mülk sahibi tahliye davası açarak kiracının mülkü tahliye etmesini talep edebilir.

Kira bedellerinin ödenmemesi durumlarının dışında kiracının mülkün bulunduğu bina sakinlerinin huzurunu kaçıracak davranışlara bulunursa ya da kanunlara aykırı bir şekilde hareket ederse ve ev sahibinin yaptığı uyarılarına rağmen toplumu rahatsız edici, kanunlara aykırı olan davranışlarını sürdürmeye devam ederse kiracı tahliye davası açılabilir.

Mülk sahibi açtığı tahliye davasıyla kiracısına gereken uyarılarda bulunduğunu ve kiracısının uygunsuz davranışlarına devam ettiğini ispatlayarak mülkün tahliyesini talep edebilir. Mülk sahibi tüm bu süreçler içerisinde bir avukatın yardımını alarak süreci daha kısa süre içerisinde tamamlayabilir.

Kira tahliye davası daha detaylı bilgi için ziyaret edebilirsiniz.

İCRADAN TAHLİYE MERİ ÖRNEĞİ NEDİR NASIL YAZILIR

T.C. … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO : …/…

TAHLİYE EMRİ

TAHLİYESİ İSTENİLEN                         :

TAHLİYE İSTEYEN                               :                                 

VEKİLİ                                                   :

TAHLİYE EDİLECEK YER                   : Halen işgal etmekte bulunduğunuz ve yukarıda yazılı adreste kain taşınmazlar … … tarafından satın alınmış olup, İİK. 135. maddesine göre tahliyesi talep edilmiştir.

Söz konusu taşınmazları iş bu tahliye emrinin tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içerisinde yeni malike teslim etmeniz aksi takdirde cebri icra yolu ile tahliye edileceğinizin ve bu yolda tarafınızca yapılacak itirazların tahliye emrinin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içerisinde İcra Tetkik Mercii Hakimliği’ne yapılması gerektiği hususu ihtar olunur. …/…/…

İcra Müdürü Kiracı Tahliye Davası Nasıl Açılır

0 Yorum

Yorum Bırak