Kiracılık Sıfatının Tespiti

Kiracılık Sıfatının Tespiti davası ile ilgili yazımızda yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Yargıtay Kararı – Kiracılık Sıfatının Tespiti

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2014/9227 Karar: 2014/11313 Karar Tarihi: 21.10.2014 – Kiracılık Sıfatının Tespiti

KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ DAVASI – 2886 SAYILI KANUNA GÖRE KİRAYA VERİLMİŞ YER – HENÜZ SÖZLEŞME SÜRESİNİN SONA ERMEMESİ – DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN İSTEMİN RET EDİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Uyuşmazlık, kiracılık sıfatının tespiti ve bu konudaki muarazanın giderilmesi istemine ilişkindir. Davalının almış olduğu fesih kararı gereğince kaymakamlık vasıtası ile kiralanan tesislerden uzaklaştırılması nedeniyle sataşmanın önlenmesi istemli olarak açılan dava, sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle taşınmazda davacı kiracının fuzuli şagil durumuna düşmesi gerekçesi ile ret edilmiş ise de, kira sözleşmesinin henüz sona ermemesi ve davalı kiraya verenin yöntemine uygun şekilde yasal tahliye sebeplerine dayanamaması nedeniyle davacı kiracının kiracılığının sona erdiği sonucunu doğurmaz. Bu durumda mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, istemin ret edilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2015/13 Karar: 2015/1674 Karar Tarihi: 23.02.2015 – Kiracılık Sıfatının Tespiti

KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ İSTEMİ – TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞME TARAFLARIN ORTAK İRADESİ YA DA BİR YARGI KARARIYLA SONA ERDİRİLMEDİĞİNDEN GEÇERLİLİĞİNİ SÜRDÜRDÜĞÜ – DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Taraflar arasındaki sözleşme tarafların ortak iradesi ya da bir yargı kararıyla sona erdirilmediğinden geçerliliğini sürdürmektedir. Bu sebeple davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu sebeple bozulmalıdır.

 

Yazımızda Kiracılık Sıfatının Tespiti konusu yer verilmiştir. Ankara Avukat