Kiracının Faydalı Masrafları Talep Hakkı

Kiracının Faydalı Masrafları Talep Hakkı  sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hakimini görevlendirdiği davalar görevlidir.

 

Kiracının Faydalı Ve Zorunlu Masrafların Tahsili Davası – Kiracının Faydalı Masrafları Talep Hakkı

Kiracı kira sözleşmesi ne dayanarak Kiracının Faydalı Ve Zorunlu Masrafların Tahsili Davası açabilir.  Dava dilekçesine  Kiracının yapmış olduğu Faydalı Ve Zorunlu Masraflara yönelik makbuzlar ektelenir.Kiracı  faydalı ve zorunlu masraflar ev sahibi davalı için 6098 Sayılı kanunun 77.maddesi gereği sebepsiz zenginleşme oluşturmaktadır. İş bu sebeple yapılan masrafların tahsili sebebiyle dava açılarak talep edilir.

Yargıtay Kararı – Kiracının Faydalı Masrafları Talep Hakkı

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2016/5766 Karar: 2016/4966 Karar Tarihi: 23.06.2016

FAYDALI VE ZARURİ MASRAF ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ – FAYDALI İMALATLARIN YAPILDIKLARI TARİH İTİBARİYLE DEĞERLERİ TESPİT EDİLDİKTEN SONRA YIPRANMA PAYI DA DÜŞÜLEREK HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ – AMORTİSMAN GİDERİ DÜŞÜLMEDEN HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Mahkemece mahallinde keşif yapılmak suretiyle faydalı imalatların yapıldıkları tarih itibariyle değerleri tespit edildikten sonra yıpranma payı da düşülerek sözleşmenin kalan süresi ile orantılı olarak bir hüküm kurulması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile imalatların dava tarihi itibariyle değerleri tespit edilip amortisman (yıpranma) gideri düşülmeden hüküm kurulması doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

 

Kiracının Faydalı Masrafları Talep Hakkı

Kiracının Faydalı Masrafları Talep Hakkı

Ankara Avukat