Kirada Kefillik ve Kira Alacağı | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Kirada Kefillik Kira Alacağı

Kirada Kefillik Kira Alacağında Kefilin Sorumluluğu

Kirada Kefillik Kira Alacağı, Kefilli kiralık evlerde kira alacağı kefilin sorumluluğu kira sözleşmesi ile beraber kararlaştırılmış olan dönem ile sınırlıdır.

Kira sözleşmesinin kendiliğinden uzadığı kira sürecine ait alacaktan kefil olan kişilerin sorumlu tutulması mümkün değildir. 6098 sayılı olan kanunun 583. Maddesine göre kefilin uzayan kira döneminden sorumlu olmadığı belirtilmiştir.

Kira Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğu 2019

Kira sözleşmesinde kefilin sorumluluğu ilk seneyi kapsamaktadır. Özellikle de kira sözleşmesi yenilenmeden devam ediyorsa bu noktada kefil ödenmeyen kiralardan sorumlu olmayacaktır. Kira kontratları belirli süreler için yapılmaktadır. Kararlaştırılmış olan sürenin geçmesi halinde hiçbir bildirim olmadan kira sözleşmesi sona erebilmektedir.

Ancak bazı durumlarda sözleşmeler uzatılabilir. Kira kontratı yapılırken bazı durumlarda kefil de gerekebilmektedir. Kanun bakımından kira kontratlarında kefil olması her zaman için gerekmez.

Ancak kefil istenebilir. Bu gibi durumlarda kira kontratı boyunca ( 1 sene ) kira ödenmediğinde bu durum kefilin sorumluluğunda olmaktadır. Kira kontratlarında kefil olan şahsın sorumluluğu sözleşmede belirlenen süre ile kısıtlıdır. Sözleşme süresinin sona ermesi halinde, kira kontratı bitse de bile kefilin sorumluluğu yenilenmemektedir.

Bu noktada bilinmesi gereken bir diğer detay ise kefalet sırasında kontratta yalnızca kefil mi yoksa müteselsil kefil mi ibaresi olduğudur. Bu noktada kiracı borcu ödemezse ve kontratta yalnızca kefil yazıyorsa, sorumluluk kiracıya aittir ve ilk icra takibi kiracı için başlatılır. Ancak müteselsil kefil yazıyorsa, kiracının borcu için ilk olarak kefile gidilir.

Kira Sözleşmesi Kefil Şart Mı?

Kira sözleşmesinde kefil örnek olması açısından diğer kefil sözleşmelerine göz atmalıdır.

Bu noktada kontratta belirtilmiş olan kefilin ibaresi önemlidir. Yalnızca ‘’kefil’’ yazıyorsa bu noktada kiracı kirayı ödemediği durumlarda ilk olarak kiracı icraya verilir. Ancak müteselsil kefil yazıyorsa, ev sahibi icra kapsamında ilk olarak kefili icraya verebilir.

Bu gibi durumlarda doğru ve uzman bir avukatla çalışmak gerekir. Aksi halde hak kayıpları meydana gelebilir.

Bu gibi davalarda yapılan savunmalar ve hazırlanan dilekçeler, kanıt niteliği taşıyan resmi belgelerdir. Bundan dolayı da mahkeme usulüne göre hazırlanması ve takip edilmesi gerekir.

Kirada Kefillik Kira Alacağında Kefilin Sorumluluğu

Kirada Kefillik Kira Alacağı, Kiracılık süreci, mülk sahibi ile kiracı arasında kurulan iletişimin çok önemli olduğu bir konudur.

Her iki taraf arasında çoğu kez iyi bir diyalog kurulmuş olsa da bazı özel durumlarda kiracı ile ev sahibi uyuşmazlığa düşebiliyor. Böyle durumlarda kira hukuku taraflar arasındaki sorunların çözülmesi için anahtar görevindedir.

Kira süreçleri mahkemeye taşındığında tarafların haklarını arayabilmesi ve koruyabilmesi adına kira sözleşmelerinin varlığı gerekmektedir. Kira hukukunda en dikkat edilmesi gereken husus, işin hukuki boyut kazanabilmesi kira sözleşmelerinin yapılmasının zorunluluğudur. Kira sözleşmesinin yapılmadığı bir ortamda ne ev sahipleri ne de kiracıları hiç bir hak iddia etmesi söz konusu olamaz.

Kira Sözleşmeleri Nedir? Kirada Kefillik Kira Alacağı

Kira sözleşmeleri, kiracı ile mülkünü kiralayan arasındaki ilişkiyi yazılı ve hukuki hale getiren sözleşmelerdir. Kira sözleşmelerinde, kiralanan ev ya da iş yerinin detaylı olarak açıklanması, kira sözleşmesinin süresi, demirbaşları kaydı, kira tutarı, kira artış oranı gibi maddelerin açıklanması gerekir.

Kiracı ve ev sahibi bu şartlar uymadığı takdirde kiracı tahliye davaları açılması söz konusu olabilir.

Kira sözleşmeleri süreli ya da süresiz olarak yapılabilir. Ancak süresiz yapılacaksa bu durum yazılı olarak sözleşmede belirtilmelidir. Kira sözleşmelerinde süreye ilişkin en önemli ayrıntı 10 yıl konusudur. Süreli ya da süresiz olsun tüm kira sözleşmelerinde ev sahiplerinin 10 yılın ardından ev sahiplerinin kiracısına tahliye davası açma hakkı vardır.

Kira Bedelleri PTT ya da Banka Üzerinden Yatırılmalı

Türkiye’deki kanunlarda kira sözleşmesinin yapılmaması, kişilerin haklarını aramalarında son teşkil ettiği gibi gelir vergisi beyanlarında cezai şartlar doğurmaktadır.

Vergi Usul Kanunu’na göre ev sahibi ve kiracı kira sözleşmesi yapmayıp, kira ödemelerini elden alıyor veya veriyorsa her iki taraf adına da vergi usulsüzlük cezası kesilebiliyor.

Konut kiralarında elden verilen tutar 500 liranın üzerindeyse banka ya da PTT üzerinden ödenmesi gerekiyor. İş yeri kiralarında ise herhangi bir parasal sınır bulunmuyor, her türlü kira bedelinin elden ödenmemesi vergi usul cezası kesilmesini gerektiriyor.

Kiranın elden ödenmesi durumunda kesilen usul cezalarında, ceza tutarı her yıl yeniden belirlendiğini de hatırlatmakta fayda var. (Kirada Kefillik Kira Alacağı)

Kirada Kefillik Kira Alacağı Yargıtay Kararı

İTİRAZIN KALDIRILMASI VE KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI – İCRA TAKİBİNDE BİR YIL Zamanlı KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYANILMASI – KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KİRA SÖZLEŞMESİNİN Müddetince Bulunduğu – KEFİLİN TAKİBE Mevzu KİRA PARALARINDAN Mesul TUTULAMAYACAĞI

ÖZET: Kira alacağında kefilin sorumluluğu kira sözleşmesinin süresincedir. İtirazın kaldırılması isteminin konusunu meydana getiren icra takibinde bir sene zamanlı kira sözleşmesine dayanılmıştır.

Ancak tahsili istenilen kira paraları kira müddetinin bittiği tarihten ileri devreye aittir. Bu halde davalı kefilin takibe mevzu kira paralarından mesul tutulmasına imkan mevcut değildir. (Kirada Kefillik Kira Alacağı)

Kirada Kefilin Sorumluluğu – Kirada Kefillik Kira Alacağı

Kefil ile ilgili açılan davanın reddine hüküm verilmesi lazım olur. Borçlar Kanun’unun 484. maddesi kararı gereğince yazılı şekilde düzenlenmiş, müddeti ve ödenecek kira parasının miktarı açıkça gösterilmiş kira sözleşmesini kefil sıfatıyla imzalayan şahıs sözleşmede gösterilen kira müddeti süresince kiracının ödemekle mükellef yer aldığı kira paralarından kefil sıfatıyla kiralayana başka mesuldür.

Kira müddetinin, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Ile ilgili Kanun’un 11. maddesi gereğince uzadığı durumlarda, uzayan kira müddeti itibariyle kefilin sorumluluğunun devam yapabilmesi için; ilk olarak bu hususun sözleşmede açıkça kararlaştırılmış olması lazım olur. (Kirada Kefillik Kira Alacağı)

Makalemizde Kirada Kefillik Kira Alacağı konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Kira Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

276 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri