Kirada Kefillik Kira Alacağı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kira Hukuku Davaları  > Kirada Kefillik Kira Alacağı

Kirada Kefillik Kira Alacağı

Kirada Kefillik Kira Alacağında Kefilin Sorumluluğu

Kirada Kefillik Kira Alacağında Kefilin Sorumluluğu

Kira hukukunda bilinmesi
gereken önemli hususlar

Kiracılık süreci, mülk sahibi ile kiracı arasında kurulan iletişimin çok önemli olduğu bir konudur. Her iki taraf arasında çoğu kez iyi bir diyalog kurulmuş olsa da bazı özel durumlarda kiracı ile ev sahibi uyuşmazlığa düşebiliyor. Böyle durumlarda kira hukuku taraflar arasındaki sorunların çözülmesi için anahtar görevindedir.

Kira süreçleri mahkemeye taşındığında tarafların haklarını arayabilmesi ve koruyabilmesi adına kira sözleşmelerinin varlığı gerekmektedir. Kira hukukunda en dikkat edilmesi gereken husus, işin hukuki boyut kazanabilmesi kira sözleşmelerinin yapılmasının zorunluluğudur. Kira sözleşmesinin yapılmadığı bir ortamda ne ev sahipleri ne de kiracıları hiç bir hak iddia etmesi söz konusu olamaz.

Kira sözleşmeleri nedir?

Kira sözleşmeleri, kiracı ile mülkünü kiralayan arasındaki ilişkiyi yazılı ve hukuki hale getiren sözleşmelerdir. Kira sözleşmelerinde, kiralanan ev ya da iş yerinin detaylı olarak açıklanması, kira sözleşmesinin süresi, demirbaşları kaydı, kira tutarı, kira artış oranı gibi maddelerin açıklanması gerekir.

Kiracı ve ev sahibi bu şartlar uymadığı takdirde kiracı tahliye davaları açılması söz konusu olabilir. Kira sözleşmeleri süreli ya da süresiz olarak yapılabilir. Ancak süresiz yapılacaksa bu durum yazılı olarak sözleşmede belirtilmelidir. Kira sözleşmelerinde süreye ilişkin en önemli ayrıntı 10 yıl konusudur. Süreli ya da süresiz olsun tüm kira sözleşmelerinde ev sahiplerinin 10 yılın ardından ev sahiplerinin kiracısına tahliye davası açma hakkı vardır.

Kira bedelleri PTT ya da banka üzerinden yatırılmalı

Türkiye’deki kanunlarda kira sözleşmesinin yapılmaması, kişilerin haklarını aramalarında son teşkil ettiği gibi gelir vergisi beyanlarında cezai şartlar doğurmaktadır.  Vergi Usul Kanunu’na göre ev sahibi ve kiracı kira sözleşmesi yapmayıp, kira ödemelerini elden alıyor veya veriyorsa her iki taraf adına da vergi usulsüzlük cezası kesilebiliyor.

Konut kiralarında elden verilen tutar 500 liranın üzerindeyse banka ya da PTT üzerinden ödenmesi gerekiyor. İş yeri kiralarında ise herhangi bir parasal sınır bulunmuyor, her türlü kira bedelinin elden ödenmemesi vergi usul cezası kesilmesini gerektiriyor. Kiranın elden ödenmesi durumunda kesilen usul cezalarında, ceza tutarı her yıl yeniden belirlendiğini de hatırlatmakta fayda var.

Kirada Kefillik Kira Alacağı Yargıtay Kararı

İTİRAZIN KALDIRILMASI VE KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI – İCRA TAKİBİNDE BİR YIL Zamanlı KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYANILMASI – KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KİRA SÖZLEŞMESİNİN Müddetince Bulunduğu – KEFİLİN TAKİBE Mevzu KİRA PARALARINDAN Mesul TUTULAMAYACAĞI

ÖZET: Kira alacağında kefilin sorumluluğu kira sözleşmesinin süresincedir. İtirazın kaldırılması isteminin konusunu meydana getiren icra takibinde bir sene zamanlı kira sözleşmesine dayanılmıştır. Ancak tahsili istenilen kira paraları kira müddetinin bittiği tarihten ileri devreye aittir. Bu halde davalı kefilin takibe mevzu kira paralarından mesul tutulmasına imkan mevcut değildir.

Kirada Kefilin Sorumluluğu 

Kefil ile ilgili açılan davanın reddine hüküm verilmesi lazım olur. Borçlar Kanun’unun 484. maddesi kararı gereğince yazılı şekilde düzenlenmiş, müddeti ve ödenecek kira parasının miktarı açıkça gösterilmiş kira sözleşmesini kefil sıfatıyla imzalayan şahıs sözleşmede gösterilen kira müddeti süresince kiracının ödemekle mükellef yer aldığı kira paralarından kefil sıfatıyla kiralayana başka mesuldür.

Kira müddetinin, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Ile ilgili Kanun’un 11. maddesi gereğince uzadığı durumlarda, uzayan kira müddeti itibariyle kefilin sorumluluğunun devam yapabilmesi için; ilk olarak bu hususun sözleşmede açıkça kararlaştırılmış olması lazım olur.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor