Atla

Kiranın Ödenmemesi - İcra - İhtarname - Tahliye


Kiranın Ödenmemesi - İcra - İhtarname - Tahliye

Kiranın Ödenmemesi - İcra - İhtarname - Tahliye

Kiranın Ödenmemesi - İcra - İhtarname - Tahliye

Kiracı kiranın ödenmemesi durumunda, kira bedelini süresinde ödemediği takdirde ev sahibi noterden 30 günlük ihtarname veya icradan 30 günlük ödeme emri gönderir.

30 gün sonunda halen kiranın ödenmemesi durumunda,  İcra Tetkik Mercii’ ne başvurarak tahliye talep edebilir.

Eğer (ihtardan sonra) kira yatar, fakat bir yıl içinde bu durum 2 kez gerçekleşirse, kontratın bitiminde Sulh Hukuk Mahkemesi’nde “2 haklı ihtar” sebebiyle tahliye davası açılabilir.

Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle İcra Takibi şu şekilde yapılır. İcra İflas Kanunu 269. maddesinde kiranın ödenmemesi nedeniyle icra takibi açılarak tahliye talepli de istenir.

 Kira borcuna karşılık kiracı borçluya ödenmeyen kira bedellerine ilişkin bir ödeme emri gönderilir ve 30 gün içerisinde borcu ödemesi istenir. 30 gün içerisinde kiracı borcunu tam olarak ödemez yahut 7 gün içerisinde icra takibine itiraz süresi içerisinde itiraz etmez ise İcra Mahkemesinde tahliye talepli dava açılır. İcra Mahkemesince verilen tahliye kararı icra müdürlüğüne müracaat edilerek konutun tahliyesi istenir.

Yargıtay Kararı - Kiranın Ödenmemesi - İcra - İhtarname - Tahliye

KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE TAHLİYE DAVASI - KANUNUN AÇIKÇA DURUŞMA AÇILARAK YARGILAMA YAPILMASINI EMRETTİĞİ DURUMLARDA DOSYA ÜZERİNDEN KARAR VERİLEMEYECEĞİ - HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI VE ADİL YARGILAMA HAKKINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN DİKKATE ALINMASI

ÖZET: Kanunun açıkça duruşma açılarak yargılama yapılmasını emrettiği durumlarda dosya üzerinden karar verilemez. Bu arada HMK. nun hukuki dinlenilme hakkı başlıklı ilgili maddesi, T.C. Anayasası'nın hak arama hürriyetini düzenleyen ilgili maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil yargılama hakkına ilişkin ilgili maddesi de dikkate alınmalıdır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

TALEP: Karar: Davacı; kiracısı olan davalının kiralananı hor kullandığını, yaptırılan tespitte toplam zararın 1,770 TL olarak belirlendiğini, ayrıca 892,90 TL tespit gideri ödemek zorunda kaldığını, belirlenen zararın ve tespit giderinin tahsili için başlattığı takibe davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek; takibe vaki itirazın iptali ile icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

ÖZET: Somut olayda, mahkemece; 10.01.2017 tarihinde yapılan ön inceleme duruşmasında, uyuşmazlık konulan belirlenmemiş, duruşmaya katılan davacı taraflı diğer delillerini sunması için süre verilmemiştir. Ayrıca, mahkemece; tahkikat duruşmasına geçilmesine de karar verilmemiş,

Ancak takip eden 28.03.2017 tarihli duruşmada davanın esası hakkında hüküm tesis edilmiştir. Hal böyle olunca, mahkemece; ön inceleme duruşmasında yapılması gerekli olan işlemler yapılmadan tahkikat duruşmasına geçilemeyeceğinin gözetilmemesi doğru görülmemiş, açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü gerekmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Kiranın Ödenmemesi - İcra - İhtarname - Tahliye - Yorum
    MUTLU BİLİCİ -
    12 Ağustos 2016

    Kiranın Ödenmemesi Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

    Cevapla
Yorum Bırak