Atla

Kişilik Haklarına Saldırı Manevi Tazminat


Kişilik Haklarına Saldırı Manevi Tazminat

Kişilik Haklarına Saldırı Manevi Tazminat

Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat

Bir kişi başka bir kişi tarafından sehven ya da kasten zarar uğratılırsa, maddi tazminat davası açmaya hak kazanır. Bu kanun zarara uğrayanı korumak amaçlı oluşturulmuştur.

Uğradığı zarar sonrası başvurduğu dava sonunda mahkemenin karar verdiği maddi tazminatı almaya hak kazanır. Maddi tazminat davası yetkili mahkeme Asliye hukuk mahkemesidir. Bu mahkemeye maddi tazminat davası dilekçe ile birlikte açılabilmektedir.

               Maddi tazminat davası dilekçe örneği ile birlikte yazılacak bir dilekçe, bölgede bulunan Asliye Hukuk Mahkemesine verilerek başvuru yapılmalı ve dava süreci başlatılmalıdır.

Örneğin bir trafik kazası meydana gelmesi halinde, kazaya uğrayan kişi kusurlu olan kişiden zararlarına karşılık tazminat isteyebilir. Ve bu kişiye karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Böyle bir durumda ise dava trafik kazasının gerçekleştiği Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmelidir. Eğer araç sigortalıysa sigorta şirketinin bulunduğu yerde de görülebilir.

               Maddi Manevi tazminat şartları vuku bulmuş ise dava görülmeye başlanır. Maddi tazminat davası şartları davayı açacak kişinin davalıdan yana bir maddi zarara uğraması olarak kısaca özetlenebilir. Davalı kusurun büyük kısmına sahip olmalı ve bu kusuru gerçekleştirmiş olmalıdır.

Davacı ise haklı pozisyonda ve hakkını arayan kişi konumunda olmalıdır. Maddi tazminat zaman aşımı davanın konusuna göre 1 ile 10 yıl arasında değişmektedir. Tazminat alımına neden olacak zarar ve yaşanan durumun şartlarına göre zaman aşımı süresi farklılaşabilir.

Bu nedenle olayın gerçekleşmesinden kısa süre sonra dava talebinde bulunmakta fayda vardır. Ayrıca davanızı yazdığınız bir dilekçe ile başlatabileceğiz gibi bu konuda bilgili bir tazminat avukatından da yardım alabilirsiniz. Avukatınız sizi tüm konularla ilgili bilgilendirip daha sağlıklı ve hızlı olarak sonuca ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

maddi tazminat davası hangi durumlarda açılır

Yargıtay Kararı - Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Manevi Tazminat

TAZMİNAT DAVASI - İDDİALARIN YAZILIŞ ŞEKLİNİN ÖZ İLE UYUMLU OLDUĞU - BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ.

ÖZET: Dava, basın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeni ile manevi tazminat istemine ilişkindir. Somut olayda; davaya konu kitapta yazılan ve davacı tarafından kişilik haklarına saldırı oluşturduğu iddia edilen konuların Cumhuriyet Başsavcılığının … E. sayılı soruşturma dosyasının sonucunda hazırlanan iddianameye konu edildiği,

Davacının sanık olarak yargılanmaya başladığı, bu hali ile kitapta yazılan olayların görünen gerçeğe uygun olduğu, yargılamaya konu olduğu, iddiaların yazılış şeklinin öz ile uyumlu olduğu,

Basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, yayının bu hali ile hukuka uygunluk unsurlarını taşıdığı anlaşılmakla istemin tümden reddine karar verilmesi gerekir iken, yanılgılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş ve bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak