Atla

Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalar


Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalar

Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalar

Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalar

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; dava konusu 59 ada 9 parsel sayılı taşınmazda kat mülkiyeti tesis edilmiş olup, davacının tüm bağımsız bölümlerde dava dışı kişiyle birlikte kayden paydaş olduğu; çekişmeli bu taşınmaza komşu 59 ada 6 sayılı parselin ...Vakfı ile dava dışı Hazine adlarına paylı mülkiyet üzere kayıtlı bulunduğu,

Yine komşu 59 ada 15 sayılı parselin davalı ...Ş. adına kayıtlı iken adı geçen şirket tarafından bina inşaasına başlandığı ve taşınmazın dava tarihinden önce 14.09.2004 tarihinde dava dışı ... ... satış suretiyle devredildiği ve ... tarafından da 10.08.2012 tarihinde dahili davalı ... İnşaat Malzemeleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.ne satış suretiyle temlik edildiği, eldeki davanın ise 20.08.2010 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır. 

Hemen belirtilmelidir ki, davacının binasında meydana gelen zarar nedeniyle onarım bedeli ve taşınmazını kiraya verememekten kaynaklanan yoksun kalınan kâr nedeniyle maddi tazminat isteklerinde bulunduğu ve komşu parseldeki inşaatı yapan şirketin zarar verdiğini ileri sürerek husumeti inşaat sahibine yönelttiği açık olup,

Maddi tazminat isteği bakımından kayıt malikinin davada yeralması zorunluluğu bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle; tazminat talebi yönünden, zarar verdiği ileri sürülen davalı şirket ile kayıt maliği arasında 6100 sayılı HMK.nun 59. maddesinde düzenlendiği üzere zorunlu dava arkadaşlığı yoktur. 

Bu durumda; sayın çoğunluğun "mahkemece yapılan keşifler sonucunda düzenlenen bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi, davacının zarar görüp görmediği, zararın oluşumunda tarafların kusur oranları, zararın giderimine ilişkin önlem yada önlemlerin belirlenmesi" gerektiğinde bozulmuştur.

Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Tazminat Davaları

Komşuluk hukukundan kaynaklanan tazminat davalarında talebin olması gerekmektedir. Tazminat talebi varsa, dava dosyanın tazminattan önce zararın bilirkişinin tespitine göre belirlenmesi gerekmektedir. Daha sonra hakim bu belirlenen zararın miktar oranında takdir yetkisini kullanarak Tazminat ödenmesine karar verebilir.

Tazminat miktarı kural gereği zarardan miktar olarak daha fazla olamaz.

Komşuluk Hukukundan Sınırlar Nedeniyle Davalar

Davacı, dava dilekçesi ile davalının komşuluk hukukuna aykırı olarak bitişik gayrimenkulün bahçe bölümünü birleştiren alanı pvc doğrama ile kapattığını, söz konusu yapı neticesinde kendi manzaralarının kapandığını, hava sirkülasyonunun engellendiğini, ayrıca yapının site yönetim planına ve genel görünüme de aykırı olduğunu, bu nedenle söz konusu yapının yıkılarak eski haline getirilmesini talep ve dava etmiştir. 
Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

Davacının talebi kat mülkiyetine tabi taşınmazda ortak alana yapılan yapının projesine uygun hale getirilmesine ilişkin olup mahkemece eksik ve yetersiz bilirkişi incelemesine dayalı olarak davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Mahkemece taşınmazın kat mülkiyetine esas olan tapu kaydı, yönetim planı ve mimari projesi ilgili yerlerden getirtilerek mahallinde uygulanıp varsa ortak alana müdahalenin önlenmesi ve ortak alana projeye aykırı yapılan imalatların eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, anılan gerekçe ile davanın reddedilmesi bozmayı gerektirmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalar - Yorum
  ALPARSLAN AKAN -
  7 Ağustos 2016

  hukuki haklarımı nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Biraz araştırma yaptım şikayetimi geri çeksem kaymakamlıktan yardım alarak bahçedekimslzemeleri kaldırma hakkım var mı? Bunun sonucunda benim aleyhimde bir sorun çıkar mı ? Kolay gelsin. İyi günler.

  Cevapla
 • Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalar - Yorum
  PINAR KOTAN -
  17 Ağustos 2016

  Komşuluk Hukuku Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

  Cevapla
 • Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Davalar - Yorum
  Karaçeşme -
  20 Şubat 2017

  Oturduğumuz site yonetiminin tadilat ustasi pazar gunu ses gurultu tadilat yapiminin yasak oldugunu hic e sayarak tadilat yapmaktadir ve gurultuden durulmamaktadie ses kaydi video kaydi da alinmistir bunun icin ne yapmam gerekiyor dava olarak yonetime mi dava acabilirim.

  Cevapla
Yorum Bırak