Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi,

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi – İhtarnamesi

    …. …. NOTERLİĞİ’ NE

 İHTARNAME

 İHTAR EDEN                     :

 TC KİMLİK NUMARASI             :

 ADRES                                 :

 VEKİLİ                                :

 

ADRES                                 :

 

İHTAR EDİLEN                 :

 ADRESİ                                :

KONU                                   : Arızalı sulama …………………………….i zararın tazmini ve gerekli önlemlerin alınması hakkındadır.

 AÇIKLAMALAR   :

1-) Müvekkilimiz, …. ……….. komşudur.

2-) Bahçenizdeki …………………………….alınamamıştır.

 3-) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 737. maddesind……………………..vermek yasaktır.

4-) Açıklanan …………………………………………mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ediyoruz. …/ …/ …

İHTAR EDEN VEKİLİ        Av.

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını,bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz……/…../….

 İHTAR EDEN VEKİLİ     Av.

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi