Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi hakkında örnek yargı kararları aşağıda yer verilmiştir.

Arsası üzerine yapılan inşaatın 5-6 yıl önce yapıldığı, yapı ve iskan ruhsatı alındığı, mimari projeye uygun yapıldığına göre, davacı şirketin arsası üzerine kuyu temel kazısı yapması, inşaat süresinin ve maliyetin artmasına bağlı olarak davalılar tarafından komşuluk hukukuna bağlı olarak zarar vermediği,

Nitekim davalıların inşaatı davacılardan önce yapılıp bitirildiğine göre, davacı şirketin yukarıda yapılan açıklamalar ışığında davalılardan kendi inşaatına yaptığı kuyu temel kazısı bedeli ve inşaatın süresine bağlı olarak maliyet bedelini davalılardan talep etme hakkı bulunmadığı” nedenleriyle davacının istinaf başvurusunun esastan reddine.

Başka bir karar da 634 sayılı Kanunun 35/b maddesinde ise “Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması” hükmüne, 16. maddesinde “Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar.” hükmüne.

Ayrıca 19/3. maddesinde de “Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.” hükmüne yer verilmiş; diğer yandan, aynı Kanunun Ek 1. maddesi ile de “Bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi – İhtarnamesi

…. …. NOTERLİĞİ’ NE

İHTARNAME  İHTAR EDEN     :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                           :

VEKİLİ                                          :

ADRES                                          :

İHTAR EDİLEN                        :

ADRESİ                                      :

KONU                                      : Arızalı sulama …………………………….i zararın tazmini ve gerekli önlemlerin alınması hakkındadır.  

AÇIKLAMALAR   :

1-) Müvekkilimiz, …. ……….. komşudur.

2-) Bahçenizdeki …………………………….alınamamıştır.

 3-) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 737. maddesind……………………..vermek yasaktır.

4-) Açıklanan …………………………………………mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ediyoruz. …/ …/ …

İHTAR EDEN VEKİLİ        

Av. SAYIN NOTER; Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını,bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz……/…../….  

İHTAR EDEN VEKİLİ     Av. İlkay Uyar Kaba

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri