1 Yıl İçinde İtirazın İptali Davası Açılmaması | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Konu: 1 Yıl İçinde İtirazın İptali Davası Açılmaması

İtirazın İptali Davası

İtirazın İptali Davası

İtirazın İptali Davası Borçlunun itirazı üzerine duran takibe devam edebilmesi için alacaklının itirazı bertaraf etmesi,başka bir ifade ile hükümden düşürmesi gerekir.Alacaklının itirazı hükümden düşürerek takibe devam edebilmesi için başvuracağı iki yol vardır.Bunlardan birincisi genel mahkemede açacağı itirazın iptali davası,diğeri ise icra mahkemesinde…

İtirazın İptali Davası Zamanaşımı Süresi

İtirazın İptali Davası Zamanaşımı Süresi

İtirazın İptali Davası Zamanaşımı Süresi, Alacağı konusunda olarak elinde bir mahkeme ilamı yada kambiyo senedi (Çek, bono). Yoksa alacaklı alacağının hüküm altına alınması içerisinde mahkemede alacak davası açabileceği gibi direk ilamsız icra yolu ile takip yapabilecektir. Alacaklı alacağının tahsili içerisinde…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
    BİZE ULAŞIN

    İletişim Bilgileri