3 Gün İşe Gelmeme Durumunda Fesih | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Konu: 3 Gün İşe Gelmeme Durumunda Fesih

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesihi

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesihi

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesihi İş kanunu çalışma esaslarını düzenleyen işvereni ve işçinin haklarının korunması ve iş hayatını düzenleyen önemli unsurdur. İş kanununa göre işçinin işyerinde çalışma kurallarına ve disiplinine uymak zorunluluğu vardır. Yargıtay kararlarına göre işe gelmeme işveren tarafından iş sözleşmesinin feshi…

İşe Gelmeme Tutanağının Geçerliliği

İşe Gelmeme Tutanağının Geçerliliği İşçinin Talebi : iş akdini haklı nedenle sona erdirmiş olup, kıdem tazminatına hak kazandığını, yine ödenmeyen Mayıs ve Haziran aylarına ait 2 aylık ücret alacağı ile yıllık izin ücreti alacağı bulunduğunu belirterek, fazla haklarını saklı tutup; HMK.109.md.sine istinaden kısmi dava olarak 10.000,00 TL kıdem tazminatı, 50,00 TL yıllık izin ve 50,00 TL.ücret alacakları toplamı: 10.100,00 TL.nin hakkın doğum tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. İşverenin Talebi : İş akdi işverenliği tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle feshedilen davacının kıdem tazminatına hak kazanmasının söz…

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi

İşe Gelmeme Nedeniyle İş Akdinin Feshi | 4857 Sayılı İş Kanunu, işçi işveren haklarının karşılıklı olarak düzenlendiği kanundur. İşverenlerin işçilere karşı sorumlulukları bulunduğu gibi, işçilerinde işverene karşı sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların kanuni düzenlemesi ve anlaşmazlıklar halinde ne türlü yaptırımlarla karşılaşılacağı İş Kanunu…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
    BİZE ULAŞIN

    İletişim Bilgileri