3 Gün İşe Gelmeyen İşçi Tazminat Alabilir Mi? | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Konu: 3 Gün İşe Gelmeyen İşçi Tazminat Alabilir Mi?

İşe Gelmeme Tutanağının Geçerliliği

İşe Gelmeme Tutanağının Geçerliliği İşçinin Talebi : iş akdini haklı nedenle sona erdirmiş olup, kıdem tazminatına hak kazandığını, yine ödenmeyen Mayıs ve Haziran aylarına ait 2 aylık ücret alacağı ile yıllık izin ücreti alacağı bulunduğunu belirterek, fazla haklarını saklı tutup; HMK.109.md.sine istinaden kısmi dava olarak 10.000,00 TL kıdem tazminatı, 50,00 TL yıllık izin ve 50,00 TL.ücret alacakları toplamı: 10.100,00 TL.nin hakkın doğum tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. İşverenin Talebi : İş akdi işverenliği tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle feshedilen davacının kıdem tazminatına hak kazanmasının söz…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
    BİZE ULAŞIN

    İletişim Bilgileri