Acele kamulaştırma bedel artırım davası | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Konu: Acele kamulaştırma bedel artırım davası

Kamulaştırma Bedeline İtiraz

Kamulaştırma Bedeline İtiraz

Kamulaştırma Bedeline İtiraz KAMULAŞTIRMA NEDİR Madde 1 – Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
    BİZE ULAŞIN

    İletişim Bilgileri