ahzu kabz yetkisi kapsamı | Ankara Avukat

Konu: ahzu kabz yetkisi kapsamı

Vekaletnamede Ahzu Kabza Yetkisi Ne Demektir?

vekaletnamede-ahzu-kabza-yetkisi-ne-demektir

Vekaletnamede Ahzu Kabza Yetkisi Ne Demektir? Vekaletnamede Ahzu Kabza Yetkisi Ne Demektir? | Bilindiği gibi, “hukuk dili” adını verdiğimiz teorik dil, birçok kişinin hukuk ile olan ilişkisini zayıflatan bir unsurdur. Çünkü “hukuk dili” adını verdiğimiz bu dilin içerisinde, yer yer Türkçe’ye çok yabancı kelimeler kullanılmakta, hatta sosyal ve günlük hayatta hiçbir şekilde rastlamanın mümkün olmadığı pek çok terimle karşılaşılmaktadır. Sözünü ettiğimiz durum, hukukun bazen toplum dışı kalmasına yol açmaktadır. Hukuk dilinin anlaşılırlığını zorlaştıran ifadelerden biri de, “ahzu kabza” ifadesidir. Bu ifadenin ne anlama geldiğini saptamak için parça parça gitmek gerekir. “Ahz” kelimesi tutma, onaylama;“kabz” kelimesi ise tahsil etme anlamına gelir. “Ahzu Kabza” ifadesi ise, TAHSİL ETME anlamına gelmektedir. Ahz-u…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
    BİZE ULAŞIN

    İletişim Bilgileri