Alacak Davasında Sözleşmeye Bağlılık İlkesi | Ankara Avukat

Konu: Alacak Davasında Sözleşmeye Bağlılık İlkesi

Alacak Davasında Sözleşmeye Bağlılık İlkesi

Alacak Davasında Sözleşmeye Bağlılık İlkesi Sözleşmeye bağlılık ilkesi uyarınca taraflar sözleşme hükümlerine kanuna ve ahlaka aykırı olmamak koşuluyla uymak zorundadırlar. Sözleşmedeki düzenlemeler karşısında kesintinin sözleşmenin bu hükmü ile ilgili olup olmadığı hususu irdelenerek ve kesintinin yasal dayanağını ispat külfetinin davalıda olduğu gözetilerek davalıdan sorulup belgeleri de getirtilmek suretiyle gerektiğinde mali müşavir bilirkişiden kesintinin dayanağı konusunda rapor alınıp hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili istemiyle açılmış olup, mahkemece davanın reddine dair verilen hüküm, davacı vekilince temyiz olunmuştur. 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
    BİZE ULAŞIN

    İletişim Bilgileri