Anonim Şirket Kar Payı Haciz | Ankara Avukat

Konu: Anonim Şirket Kar Payı Haciz

Şirket Kar Payı Haczi

Şirket Kar Payı Haczi

Şirket Kar Payı Haczi *Anonim şirketlerde paylar için pay senedi veya pay ilmühaberi çıkarılmamışsa, borçlunun şirketteki payı icra dairesi tarafından şirkete tebliğ olunarak haczedilir. *Haczin şirket pay defterine işlenmesi zorunludur; ancak haciz, şirket pay defterine işlenmemiş olsa bile şirkete tebliğ tarihinde yapılmış sayılır. *Haciz, icra dairesi tarafından…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri