Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirmeden Feshi | Ankara Avukat

Konu: Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirmeden Feshi

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşverence Feshi

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşverence Feshi

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenlerle İşverence Feshi Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH SEBEPLERİ NELERDİR Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli nedene dayanmaksızın feshedildiğini ileri sürerek feshin…

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı | 4857 Sayılı İş Kanunu’nda işverenin sahip olduğu haklı nedenden dolayı derhal fesih hakkı, 25. madde de yer alır. İşveren bu hakkını kullanmak isterse, yapılan iş sözleşmesinin süresi önem taşımaz. Yani sözleşmenin belirli ya da belirsiz süreli olup olmadığı mühim değildir. Öyle ki haklı nedenle fesih, olağanüstü…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri