Borca İtiraz Davası | Ankara Avukat

Konu: Borca İtiraz Davası

İmzaya ve Borca İtiraz Takibin İptali Davası

İmzaya ve Borca İtiraz Takibin İptali Davası

İmzaya ve Borca İtiraz, İmzaya ve Borca İtiraz Dilekçesi, İmzaya ve Borca İtiraz Cevap Dilekçesi, İmzaya ve Borca İtiraz Dilekçe Örneği, İmzaya ve Borca İtirazın İptali, İmzaya ve Borca İtiraz Dilekçe. İmzaya ve borca itiraz takibinin iptal edilmesi davası, İcra Hukuku konusu alanına girer. İcra, devletin borcu, borçlunun borcu hiçbir koşulda ödememesi durumunda tahsil etmesi yönteminin adlandırılmasıdır. İcra takibi; İlamsız, İlamlı olmak üzere ikiye ayrılır. İtirazın iptali davası açabilmek için, icra takibinin ilamsız olması gerekir.

Borca İtiraz Dilekçesi – İtiraz Nasıl Yapılır?

Borca İtiraz Dilekçesi - İtiraz Nasıl Yapılır?

Borca İtiraz Dilekçesi – İtiraz Nasıl Yapılır? Borca İtiraz Dilekçesi İle Borca İtiraz Nasıl Yapılır? Borçlu kendisine yapılan ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde (bu durum kambiyo senetlerinde 5 gündür) itiraz edilmemesi ödeme emri kesinleşmiş olmaktadır. Takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı olan borçlunun mallarının haczedilmesini talep edilmektedir. Borçlunun kendisine yapılan ödeme emrine…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri