Boşanma Davası Karar Örnekleri | Ankara Avukat

Konu: Boşanma Davası Karar Örnekleri

Boşanma Yargıtay Bozma Kararı ve Örnek Davalar

Boşanma Yargıtay Bozma Kararı ve Örnek Davalar

Boşanma Yargıtay Bozma Kararı ve Örnek Davalar | Boşanma davaları evlenmiş eşler tarafından, evliliklerinin yürümediği ve anlaşamadığı yada diğer sebeplere dayanarak, oturduğu yetkili aile mahkemesine müracaat ederek dava açabilmektedir. Açılan boşanma davasında yasal süre içerisinde boşanmaya sebep olaylar, belgeler ve tanıklar bildirilerek, boşanmaya sebep kişinin…

Aile Mahkemesi Boşanma Kararını Nasıl Verir?

Aile Mahkemesi Boşanma Kararını Nasıl Verir?

Aile Mahkemesi Boşanma Kararını Nasıl Verir? | Aile Mahkemesinde görülmekte olan davanın boşanma ile sonuçlanması için bazı usul ve esasların yerine getirilmesi gerekmektedir. Boşanma kararı verilirken kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin hakimin takdir hakkının doğru kullanılması için ispat edilmesi gerekmektedir. Türk Medeni…

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Yargıtay Kararı

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Yargıtay Kararı BOŞANMA DAVASI – MANEVİ TAZMİNATA MAHKEMENİN KARAR VERMESİ İÇİN BOŞANMAYA SEBEP OLAYLARDA, TAZMİNAT TALEP EDEN TARAFIN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUP OLMADIĞININ ZORUNLU OLMASI – BOŞANMA DAVASINDA Kİ EŞİN KUSURLU DAVRANIŞLARI DAVACININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TÜRÜNDEN OLMADIĞI GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİNİ. Taraflar arasındaki davanın uygulanan muhakemesi sonunda yerel mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen karar davalı erkek doğrulusunda kabahat belirlemesi, nafakalar, parasal ve manen tazminat ile bayanın ziynet alacağı davasına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1- Dosyadaki yazılara, hükmün dayandığı kanıtlarla kanuna makul sebeplere ve bilhassa kanıtların takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin alttaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2- Boşanma nedeniyle manen tazminata hükmedilebilmesi içerisinde, boşanmaya neden olan vakıaların, tazminat talep eden tarafın kişilik haklarına tecavüz niteliğinde bulunması mecburidir. Yapılan yargılama, toplanan delillerden gerçekleşen ve mahkemece…

Boşanma Davaları İçin Yargıtaydan Emsal Kararlar

Boşanma Davaları İçin Yargıtaydan Emsal Kararlar Evlilik birliğine ilişkin olarak günümüz Türk hukuk sistemi dahilinde çok önemli düzenlemeler bulunuyor. Evlilik Birliğini oluşturan tarafların haklarının korunması konusunda Türk Medeni Kanunu kapsamında çok önemli çalışmalar ve düzenlemeler bulunuyor. Bu kapsamda da evliliklerde en önemli sorunlardan birisi olan eve elen misafirlere iyi şekilde davranmamak ve iyi ağırlamamak boşanma nedeni olarak kabul edildi. Yargıtay tarafından açılmış bir boşanma davasına ilişkin olarak, eve gelen misafirlere iyi şekilde misafirperverlik göstermeyen bayanın kusurlu olduğu belirlendi. Yargıtay tarafından alınan bir başka karar çerçevesinde ise açılan boşanma davasında eşinin rahatsız olduğu söylemesine karşın bekar erkek arkadaşlarını evinde yatılı ağırlamış…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri