Boşanma Davasında Yetki İtirazı Dilekçe Örneği | Ankara Avukat

Konu: Boşanma Davasında Yetki İtirazı Dilekçe Örneği

Yetki İtirazı – Davada Yetki İtirazı Nasıl Yapılır?

yetki-itirazi-davada-yetki-itirazi-nasil-yapilir

Yetki İtirazı – Davada Yetki İtirazı Nasıl Yapılır Yetki İtirazı Nedir,Yetki İtiraz Süresi Örnek Karar, Yargıtay Dairesinin Yargı Yeri Belirlenmesi kararı varken ilk derece mahkemesinin buna uymayıp yeniden yetkisizlik kararı vermesinin mümkün olmadığı ve HMK’nun 23/2 maddesi gereğince ilk derece mahkemesinin Yargıtay kararıyla bağlı olduğu gözetilerek istinaf…

Boşanma Davası Yetki İtirazı

Boşanma Davası Yetki İtirazı

Boşanma Davası Yetki İtirazı | Boşanma davalarında yetki sahibi mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan evvel nihai kez altı aydan beri beraber oturdukları yer mahkemesidir. (TMK md.168) Türk Uygar Kanunun 168. maddesinde gösterilen yetki sahibi mahkemelerden birini seçme hakkı davacıya tanınmıştır. Boşanma Davası Yetki İtirazı Davacı bu hakkını kullanmayarak…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri