İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz | Ankara Avukat

Konu: İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz

İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi

İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi

İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçesi, İcra Takibine Yetki İtirazı Dilekçe Örneği, İcra Takibine Yetki İtirazı Süresi, İcra Takibine Yetki ve Borca İtiraz Dilekçesi. İcra takibine yapılacak yetki itirazları dilekçe ile icra takibi başlatılan icra dairesine başvurulmak suretiyle gerçekleşmektedir. İcra takibi bilindiği üzere borcunu zamanında ödemeyen borçluya karşı alacaklının alacağını tahsil etmesine yönelik olarak devletin icra dairesi vasıtasıyla gerçekleştirdiği işlemlerdir. İcra takibi; takip talebi, ödeme emri, haciz, satış ve paylaştırma gibi aşamalardan oluşmakta ve ödeme emrine itiraz borca veya borçla birlikte icra dairesinin yetkili olup olmadığına itiraz edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

İcrada Yetki İtirazı İcra Takiplerinde Yetki İtiraz

İcrada Yetki İtirazı İcra Takiplerinde Yetki İtiraz

İcrada Yetki İtirazı İcra Takiplerinde Yetki İtiraz | İcra takiplerinde alacaklının takip isteği üstüne borçlu dinlenilmeden kendine ödeme isteği gönderilir. Ancak borçluya gönderilen ödeme emrinden ardından borca ve kimi durumlarda yetkiye ve imzaya itiraz etme imkanı tanınmıştır. Takip sırasında alacaklı ve borçlunun takip işlemleri hakkında bilgi sahibi olması ve…

İcra Yetki İtiraz

İcra Yetki İtiraz

İcra Yetki İtiraz İlamsız Takiplerdeki Genel Yetki Kuralları: Borçlunun, MK gereğince (m. 19-22) ikametgahı (yerleşim yeri) sayılan yerdeki icra dairesi genel yetkili icra dairesidir. Yani, her “ilamsız takip” hakkında, başka “kesin yetki hükmü” bulun­madıkça- borçlunun takip tarihindeki ikametgahının bulunduğu yer icra dairesisinde yapılabilir. Ancak, alacaklı…

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri